• MINDRE RIKHOLDIG: Selv finner jeg «Svikne dagar» langt mindre rikholdig enn Napoli-kvartetten fordi handlingen sentreres om den ene kvinnen, og mindre grad fletter byen og de idéhistoriske strømmingene inn i teksten, skriver BTs anmelder. FOTO: Jan M. Lillebø

Ferrantes utroskapshistorie vipper over i det parodiske

Hvordan forstå seg selv, og leve videre, når selve grunnmuren i tilværelsen brått blir borte? Dette utforsker Elena Ferrante i en roman som ble skrevet før Napoli-kvartetten.