Morsomt og vakkert på Klosteret

Ni kunstnere presenterer seg på Hordaland Kunstsenter på Klosteret for tiden. De er vel verd et besøk.

Per Jon Odéen

Det er ingen grunn til å frykte et møte med uforståelige, dette er gjenkjennelige bilder med landskaper og motiver og mennesker som får et uttrykk som er både vakkert og overraskende. Det absolutt morsomste påfunnet står unge Sølvi Dahle for; hun har montert et videokamera på hodet til hunden "Snus" og laget en video som viser en rusle— og tissetur i byens gater slik en hund ser det. Det er blitt et artig perspektiv på byen og kameraføringen er unik!Maleren Roar Lende arbeider med oljemaleri som har en tilnærmet fotografisk skarphet. For tiden jobber han mye med temaet medier og medienes verden, og maleriet Mediatarisme er hans kommentar til folks forhold til en passiviserende mediehverdag. Lende har også vært opptatt av å fange kunstnere, musikere og andre som opptrer i byrommet.Alf Kåre Bekkerhus er også representert med kulltegninger og serigrafi med motiver der landskap og figurer både er tydelige og forståelige, samtidig som han arbeider med å oppløse og antyde og åpne for flere tolkninger i sine maleri. Hans frapperende bruk av kaffe i bildet "Den heldige anda", gir et helt nytt inntrykk av hvordan skyer og horisonter kan skapes. Bildet har mye religiøs symbolikk og an(d)tydningene er vel verd et studium.Utstillingen er ikke så omfangsrik, Bente Ljones har en serie bilder hvor hun eksperimenterer med bokstavenes uttrykk. Caroline Kierulf har en fotoserie fra Grønland. Sissel Lillebostad har et maleri og Lisbeth Johansen er representert med en tegning.Alle kommer fra kunstneratelierene i C. Sundts gate 55, og med denne publikumsvennlige utstillingen er åpen ut neste uke.

I BYBILDET: Roar Lende har laget flere bilder hvor han ser på kunstnere i bymiljøet, dette bildet heter Performance stil 7.