• MEKTIGE FLÅTER: England og Nederland var den vestlige verdens to supermakter i 1665. Her ser vi slaget fra Torget, i et maleri av Willem van de Velde d.y. Personene montert på bildet er (f.v.) Admiral Lord Sandwich, Admiral sir Thomas Teddiman, Admiral Michiel Adrianszoon de Ruyter og General Claus von Ahlefeldt. Hovedmaleriet utlånt fra National Maritime Museum, Greenwich, London.

Det store sjøslaget på Vågen

Det var et skikkelig røvertokt Frederik 3. av Danmark-Norge og Charles 2. av England planla sammen sommeren 1665. Men et eller annet slo feil.