Naziopptøyer på Harmonikonsert

Et pussig sammentreff med Ole Bull som midtpunkt fremkaller minner fra en dramatisk konsert i Harmonien, der jødeforfølgelse var den uhyggelige grunntonen.