Lærhomsen i lille markevei

Løsbarter, latex og lærhomselue - utstyret skal være i orden når man spiller disko.