Omriss av relasjoner og tap

Marit O. Kaldhol skriver fine fortellinger om å krakelere, men ikke knuse helt.

I sin nye bok beskriver Marit O. Kaldhol hvordan grensene mellom mennesker og dyr, beskyttelse og omsorgssvikt, foreldrerolle og hjelpeløshet hele tiden er uklare.