• TILDEKKET: I Norge er Hissa Hilal fri til å vise ansiktet. Av hensyn til kleskoden i hjemlandet lar hun seg likevel ikke avbilde uten nikab. FOTO: Rune Sævig

– Som dikter i Midtøsten kjenner man alltid frykt

Saudiske Hissa Hilal ble drapstruet etter å ha angrepet islamske ekstremister direkte på TV. Selv ser hun seg som del av en 300 år gammel tradisjon for kritiske kvinnelige poeter.