Osfest er på riktig vei – men har fremdeles forbedringspotensial