Krever oppvask etter Frp-kritikk i Domkirken

Biskopen må beklage Ole Paus’ Frp-utbrudd i Domkirken, krever Christian Haugen i menighetsrådet.