• DIKTBOK: - Jeg har, helt siden jeg begynte å skrive, vært opptatt av hvordan generasjoner avløser og påvirker hverandre. Mye av kjernen i boken er dette med ætt, arv og odel. Du er bare et lite blad på det store treet, sier Ruth Lillegraven, aktuell med «Sigd», en lyrisk-episk diktbok om odelsgutten Endre som vokser opp i en vestlandsbygd på 1800-tallet. FOTO: TOR HØVIK

Et blad på det store treet

— Den som vil lære noe om dagen i dag, må kjenne historien, sier Bragepris-vinner Ruth Lillegraven. Hennes nyeste bok «Sigd» er en påminnelse om slektskapet som gjaller gjennom århundrene.