Bokstavelig talt i fjellsiden

Kunstner Arne Rygg snakker i store ord. 3,2 ganger 50 meter store ord for å være helt presis.