«Agnus Dei» handler ikke bare om tro og plikt. Omsorg og solidaritet er vel så viktig.

Humanistiske spørsmål belyses i denne både spesifikke og allmenne fortellingen fra et kloster i Polen like etter krigen.