Harmoniens Kor måtte avlyse

På torsdagskonserten i morgen skulle Harmoniens Kor fremført et større verk, men med bare 38 sangere og ingen forsterkninger går det ikke.

Jan H. Landro

Dermed måtte Leonard Bernsteins Chichester Psalms for kontratenor, kor og orkester utgå, og inn kom i stedet Tsjajkovskijs fjerde symfoni.

— Vårt store problem er at vi er så få. Og da dirigenten vår i tillegg har vært sykmeldt, kom arbeidet med å skaffe samarbeidspartnere til konserten altfor sent i gang. Nå tar vi i stedet sikte på å fremføre Chichester Psalms i Skjold kirke 2. juni, forteller korleder Trude Sletteland.

Attraktive oppgaver

Om det begynner å bli en stund siden Bergen Filharmoniske Kor var noe filharmonisk kor, er hun slett ikke innstilt på at dette skal bli siste vers. Tvert om.

— I det nye styret satser vi offensivt for å øke rekrutteringen, men det tar tid å få inn så mange stemmer at vi klarer oss på egen hånd. Helst bør vi komme opp mot rundt hundre godt kvalifiserte sangere.

BFO-direktør Lorentz Reitan er ikke med på BTs antydning om at man altfor lenge har latt koret gå for lut og kaldt vann.

— Nei, det vil jeg ikke si. Nå har vi stor tro på at koret skal få et løft når vi i kommende sesong gir det flere krevende og svært attraktive oppgaver. Først Beethovens niende i desember, så Orffs Carmina Burana under Rafael Frübeck de Burgos i februar og urfremføring av Kenneth Sivertsens Requiem i april.

Sårende utsagn

Både Sletteland og Reitan tror det vil være mulig å bygge opp koret til hundre stemmer, men de våger ikke antyde hvor lang tid det kan ta.

— For snaut 400.000 kroner årlig holder Oslofilharmonien seg med et kor på 110-120 sangere som sier seg svært tilfredse med oppgavene og støtten de får. Hvor mye satser BFO?

— Vi bruker vel et par hundre tusen, og i Maria Gamborg Helbekkmo har vi en av landets beste korinstruktører.

Trude Sletteland syns koret har god støtte i BFOs styre og administrasjon. Men hun vet at det har falt noen sårende utsagn fra orkestermedlemmer om at koret ikke holder mål.

Nedleggelse intet tema

— Vi kunne selvsagt ønsket oss mye mer penger enn vi får, for eksempel til å markedsføre oss aktivt og sette oss i stand til å påta oss større oppgaver, også på egen hånd, legger hun til.

— Kan det tenkes at med det Bergen har av store kor allerede, er ikke rekrutteringsgrunnlaget på høyt nivå stort nok slik at det ville være bedre å nedlegge Harmoniens Kor og inngå fast samarbeid med noen av dem som allerede finnes?

— Det har ikke vært politikk til nå. Målet er å bygge opp et kor som står på egne bein, sier Reitan.

— Nedleggelse er ikke noe tema, vi vil gjøre alt vi kan for å få et større kor. Vi ser ganske positivt på fremtiden, supplerer Sletteland.

— Lover du, Reitan, koret flere stimulerende oppgaver i årene som kommer?

— Nå er det begrenset hva et symfonisk kor kan utføre. Men det er vårt mål å få til mer, og i så måte håper jeg at neste år kan bli et vendepunkt.