Harmoniens Kor måtte avlyse

På torsdagskonserten i morgen skulle Harmoniens Kor fremført et større verk, men med bare 38 sangere og ingen forsterkninger går det ikke.

  • Jan H. Landro
    Teateranmelder

Dermed måtte Leonard Bernsteins Chichester Psalms for kontratenor, kor og orkester utgå, og inn kom i stedet Tsjajkovskijs fjerde symfoni.

— Vårt store problem er at vi er så få. Og da dirigenten vår i tillegg har vært sykmeldt, kom arbeidet med å skaffe samarbeidspartnere til konserten altfor sent i gang. Nå tar vi i stedet sikte på å fremføre Chichester Psalms i Skjold kirke 2. juni, forteller korleder Trude Sletteland.

Attraktive oppgaver

Om det begynner å bli en stund siden Bergen Filharmoniske Kor var noe filharmonisk kor, er hun slett ikke innstilt på at dette skal bli siste vers. Tvert om.

— I det nye styret satser vi offensivt for å øke rekrutteringen, men det tar tid å få inn så mange stemmer at vi klarer oss på egen hånd. Helst bør vi komme opp mot rundt hundre godt kvalifiserte sangere.

BFO-direktør Lorentz Reitan er ikke med på BTs antydning om at man altfor lenge har latt koret gå for lut og kaldt vann.

— Nei, det vil jeg ikke si. Nå har vi stor tro på at koret skal få et løft når vi i kommende sesong gir det flere krevende og svært attraktive oppgaver. Først Beethovens niende i desember, så Orffs Carmina Burana under Rafael Frübeck de Burgos i februar og urfremføring av Kenneth Sivertsens Requiem i april.

Sårende utsagn

Både Sletteland og Reitan tror det vil være mulig å bygge opp koret til hundre stemmer, men de våger ikke antyde hvor lang tid det kan ta.

— For snaut 400.000 kroner årlig holder Oslofilharmonien seg med et kor på 110-120 sangere som sier seg svært tilfredse med oppgavene og støtten de får. Hvor mye satser BFO?

— Vi bruker vel et par hundre tusen, og i Maria Gamborg Helbekkmo har vi en av landets beste korinstruktører.

Trude Sletteland syns koret har god støtte i BFOs styre og administrasjon. Men hun vet at det har falt noen sårende utsagn fra orkestermedlemmer om at koret ikke holder mål.

Nedleggelse intet tema

— Vi kunne selvsagt ønsket oss mye mer penger enn vi får, for eksempel til å markedsføre oss aktivt og sette oss i stand til å påta oss større oppgaver, også på egen hånd, legger hun til.

— Kan det tenkes at med det Bergen har av store kor allerede, er ikke rekrutteringsgrunnlaget på høyt nivå stort nok slik at det ville være bedre å nedlegge Harmoniens Kor og inngå fast samarbeid med noen av dem som allerede finnes?

— Det har ikke vært politikk til nå. Målet er å bygge opp et kor som står på egne bein, sier Reitan.

— Nedleggelse er ikke noe tema, vi vil gjøre alt vi kan for å få et større kor. Vi ser ganske positivt på fremtiden, supplerer Sletteland.

— Lover du, Reitan, koret flere stimulerende oppgaver i årene som kommer?

— Nå er det begrenset hva et symfonisk kor kan utføre. Men det er vårt mål å få til mer, og i så måte håper jeg at neste år kan bli et vendepunkt.