Moralen er at verden best kan reddes av amerikanere med store skytevåpen

Hovedmannen fra «The Punisher» hever dette spillet fra det middelmådige.