EU vil sørge for at artister som Astrid S får bedre betalt. Kritikerne frykter «sensurmaskiner».

Onsdag skal EU-politikerne igjen prøve å få på plass et nytt regelverk for opphavsrett.

Opphavsretten skaper på nytt steile fronter i EU. Nå diskuteres et nytt direktiv, spesielt artikkel 13 i forslaget, voldsomt.