• SENTRALBADET: Fylket bevilger 105 millioner kroner til nytt scenekunsthus. FOTO: Rune Sævig

Bergen kommune må ta over halve regningen

Fylkesrådmannen innstiller på at fylket totalt bevilger 105 millioner kroner til et nytt scenekunsthus i Sentralbadet. Det betyr at Bergen kommune må ta en betydelig større del av regningen.