Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

Spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen er avdekket ved Jellhaugen i Halden kommune.

Publisert: Publisert:

JORDE: Funnene på Viksletta ved Jellhaugen i Østfold er gjort ved hjelp av en georadar. Foto: Lars Gustavsen/NIKU/NTB scanpix

Arve Henriksen

– Dette er noe av det gjeveste en arkeolog kan finne. Hvis det viser seg at dette faktisk er et vel bevart skip fra vikingetiden, er det absolutt det ultimate funnet, sier Knut Paasche, avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) til Aftenposten.

Han er ekspert på skip fra denne perioden.

Funnene er gjort ved hjelp av en motorisert georadar på et jorde på Viksletta, rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold. Dette er en metode som kan avbilde undergrunnen uten å gjøre stor skade på jordsmonnet.

– Dette ligger rett ved en av Norges største gravhauger mellom Sarpsborg og Halden. Funnet er ikke gjort inne i selve gravhaugen, men ute på et jorde. Dette har lenge vært et spennende område, allerede på 1800-tallet ble det gjort funn av plankerester i forbindelse med at en bonde ødela gravhaugene som lå akkurat der, sier Paasche.

GJORDE FUNN: I dette området er det som trolig er et vikingeskip funnet. Foto: NIKU

– Stor historisk betydning

Arkeologene mener dette funnet er svært spesielt.

– Funnet ser utrolig spennende ut. Vi har bare tre velbevarte vikingskipsgravfunn her til lands, så dette funnet vil helt sikkert bli av stor historisk betydning.

– Hvor sikre kan dere være på at dette faktisk dreier seg om et vikingskip?

– Det vi har sett er en såkalt anomali, som betyr at vi ser en skipsform som ligger under bakken. Den har samme størrelse som de andre skipene vi har funnet. Det ligger sentrert inn i en gravhaug og den har en form som du forventer at et skip skal ha. Dybden passer også godt, Tuneskipet ble funnet på 1,40 meter. Dette ligger på omtrent samme dybde, sier Paasche.

– Hva kan dere si om skipets tilstand?

– Det er vanskelig å se hvor mye som er bevart. Det har med bevaringsforholdene å gjøre, men det kan vi ikke avgjøre før vi fysisk går ned i grunnen, sier han.

– Hvis det er et vel bevart skip, må historien nå skrives om?

– Det er hundre år siden sist vi fant et vel bevart vikingskip som var Oseberg. Vi har funnet en del mindre båter, men kun tre, kanskje fire skip. Vi vet at det på denne tiden seilte mer enn tusen skip inn til våre kyster. Men vi trenger flere funn før vi kan beskrive disse skipene som seilte rundt. Uansett vil dette ha stor betydning, men ikke i den grad at vi trenger å skrive om historien, sier han.

Les også

Vikingskatten stilles ut med skader og sår

SISTE FUNN: Det er hele 100 år siden sist det ble funnet et vel bevart vikingskip: Oseberg. Foto: Thorberg, Erik

Kan ta tid før utgravninger

Det vil likevel ikke bli snakk om å starte arkeologiske utgravinger med det aller første.

– Vi har nå gjort en avtale med grunneieren, han er kjøpt ut i ett års tid. Det gir oss tid til å tenke oss godt om. Først ønsker vi å foreta ytterligere geofysiske undersøkelser før vi faktisk går ned i dypet og får banket på selve treverket, sier Paasche.

En slik utgraving vil også innebære store kostnader.

– Om det skal bli en utgraving, er opp til Riksantikvaren å avgjøre. Her kan ingen sette spaden i jorden uten å kunne vise til at de kan betale. Dette handler ikke bare om selve utgravingen. Hvis skipet er godt bevart, vil det bli kostbart å ta vare på. Og da må vi tenke museum, sier Paasche.

De tre vikingskipsgravfunnene tidligere her i landet er Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet. De to første er funnet i Vestfold, det siste ble funnet i Østfold. Alle tre ligger i dag bevart i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

TYDELIG FORM: Dette er resultatet av søkene som er gjort med en motorisert georadar på et jorde på Viksletta i Østfold. Foto: NIKU

– For Østfold er dette stort. Det har alltid vært en konkurranse mellom Østfold og Vestfold om hvem som har hatt de flotteste skipene. Får Østfold nå sitt andre skip får de muligheten til å peke nese til Vestfold, sier Paasche.

Dette bekreftes også av Østfold fylkeskommune.

– Vi er sikre på at det er et skip som ligger der, men hvor mye som er bevart, er vanskelig å si før funnet er nærmere undersøkt, sier fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune. Overfor NRK omtaler han funnet som «en verdenssensasjon».

Forholdene kan ha endret seg

Avdelingsdirektør Leidulf Mydland ved samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren vil ikke forskuttere om et mulig skip vil bli gravd frem.

– Jeg skal være forsiktig med å antyde noe som helst knyttet til kostnader og utgifter og hvorvidt vi skal iverksette en utgraving. Først trenger vi mer innsikt i hva disse funnene representerer. Hovedregelen er at vi skal ivareta slike kulturminner, uten at de graves ut og fjernes fra stedet. Det er et viktig prinsipp. Samtidig kan det finnes særskilte grunner for at dette skal graves frem, men igjen det er det for tidlig å si noe om, sier Mydland.

En årsak kan være hvis det viser seg at bevaringsholdene ikke er gode nok.

– Dette er ting som kan endre seg over tid, hvis det eksempelvis har skjedd jordbruksaktivitet eller grøfting. Alle disse tingene kan påvirke bevaringsforholdene. Foreløpig kan vi ikke se om forholdene er gode eller dårlige, sier Mydland.

Det eneste kan bekrefte at en eventuell utgraving ikke vil bli belastet gårdbrukeren som eier jordet hvor funnet er blitt gjort.

Sjansen for at skipsfunnet i Østfold noen gang vil bli vist i det nåværende Vikingskipmuseet i Bygdøy, er samtidig svært liten.

– Det at det kommer frem graver med skip og store båter er alltid spennende. Samtidig har vår holdning alltid vært at denne type arkeologiske funn har det mye bedre der de ligger som en del av kulturlandskapet. Det er en betydelige kostnader forbundet med å ta vare på slike funn. Derfor mener vi at det beste vernet er å bevare kulturminnene der de ligger, det gjelder også Jellehaugen, sier Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum, som driver Vikingskiphuset på Bygdøy.

Les også

Han gravde frem to av de stjålne vikingskattene

Staten har sviktet

I forbindelse med byggingen av Barcode-rekken i Oslo ble det funnet ikke mindre enn 15 skipsvrak fra 1500- og 1600-tallet, et bryggeanlegg, samt flere tusen gjenstandsdeler, i grunnen. Utgraving, katalogisering og konservering av disse båtvrakene kostet DNB som utbyggere rundt 100 millioner kroner.

– Vi snakker nok om summer gjerne høyere enn med funnene i Barcode. Samtidig er det viktig å huske at når du først har fått gjenstander inn i et museum, så har staten et kontinuerlig forvaltningsansvar av disse gjenstandene som koster penger, sier museumsdirektøren.

Det er først når endringer i jordsmonnet i kjølvannet av klimaendringer eller utbygging av området at det kan bli aktuelt å iverksette utgraving. Enn så lenge har Vikingskipmuseet hverken plass eller penger til å ivareta et nytt vikingskip.

– Vi sliter med tungt med å få staten til å finansiere de vikingskipene vi allerede har gravd frem. Pr. i dag finnes det ingen forpliktende plan fra regjeringens side for å ivareta denne kulturarven. Da synes vi det er viktig å prioritere dette først før vi begynner å grav opp et nytt, sier Glørstad.

I april 2016 ble det kjent at danske AART Architects hadde vunnet den internasjonale arkitektkonkurransen om et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Enn så lenge har det ikke kommet penger fra regjeringen til et nytt museum.

Publisert: