Kraftfull jubileumsslutt

BFO avslutter jubileumsåret med sublim fremføring av Schönbergs "Gurre-Lieder".

Det er den omvendte verden. Vanligvis er det gratulantene som gir jubilanten gaver.