• HISTORIER FRA TORGET: Om du har vært en uvøren kunde på Fisketorget de siste årene, kan det godt hende at nettopp du dukker opp som komisk kunde i fiskehandler Marcus Lanzas tegneserie. FOTO: Ørjan Deisz/Marcus Lanza

Tegner galskapen på Fisketorget

Gjennom syv år har Marcus Lanza tegnet parodiske italienere og brølete bergensere på Fisketorget.