Slaktar regjeringa sin kulturpolitikk: - Frp forstår ikkje kunst og kultur

Fire sentrale kulturaktørar vurderer dei politiske partia sine lovnader før valet. Dei meiner Raudt og Frp er dårlegast på kulturpolitikk.