Armauer Hansens etiske dilemma

Han oppdaget leprabasillen og løste den grusomme gåten for spedalske, Armauer Hansen. Men han gikk ikke av veien for å forske på levende mennesker...