«Langt på vei er boken et karakterdrap utført med mange små, sarkastiske dolkestikk»

NRK-veteran Odd Karsten Tveit begår et lite karakterdrap på FNs første generalsekretær, Trygve Lie.

Her er et berømt sitat fra Aps legendariske partisekretær Håkon Lie: «Verden styres av små menn».

Det var partikollega Trygve Lie han siktet til.