• EN MANN OG HANS HUND: Helge O. Svela vever de vitenskapelige funnene inn i en skildring av sitt eget sterke forhold til border collien Whisky. Selv den mest skeptiske leser må bli begeistret for denne hunden, skriver Sven Egil Omdal. FOTO: Tommy Rasamanickam

En hund er mye mer enn bare en hund

Visst kan mannen elske, åpent og uten forbehold. Bare gi ham en firfoting. Sven Egil Omdal anmelder to aktuelle hundebøker.