BNOs «Candide» er en festlig, brokete og bråkete forestilling.

Bernsteins operette «Candide» er en musikalsk revy av burleske opptrinn.