BNOs «Candide» er en festlig, brokete og bråkete forestilling.

Bernsteins operette «Candide» er en musikalsk revy av burleske opptrinn.

BNOs «Candide» er en festlig, brokete og bråkete forestilling, full av absurde sammenstøt, visuelle gags og fysisk lavkomikk, en musikalsk revy av burleske opptrinn.