Harde påstandar: Meiner heimefronten kunne ha berga fleire norske jødar

Marte Michelet går så hardt til verks med å knusa mytar, at ho står i fare for å skapa nye.

Det er draumen historikaren ber på: å finna eit dokument som snur opp ned på etablerte sanningar.