• DEN UHYRLIGE DEPORTASJONEN: Norske jødar på kaia i Oslo, før dei vert førte bort på lasteskipet «Donau». I Tyskland venta konsentrasjonsleir og død. «Nordmenn flest var ikkje jødehatarar. Men svært mange såg på jødane som eit framandelement, dei var ikkje «eigentlege» nordmenn. Det kan ha verka inn på viljen til å hjelpa, og til å ta inn over seg omfanget av den jødiske tragedien, både under og etter krigen», skriv Tom Hetland. FOTO: Fossum, Georg W.

Harde påstandar: Meiner heimefronten kunne ha berga fleire norske jødar

Marte Michelet går så hardt til verks med å knusa mytar, at ho står i fare for å skapa nye.