– Ein må innsjå at ein treng hjelp, og ikkje gå rundt og skamme seg for at det er slik

I «Tung tids tale» skriv Olaug Nilssen om livet med ein sterkt funksjonshemma son.