Lysbakken: Fredsprisen må få konsekvenser for norsk politikk

Kunngjøringen av ICAN som fredsprisvinner var knapt over før småpartiene var på banen. De krever at Høyre og Arbeiderpartiet snur i synet på atomvåpenforbud.

Publisert:

Årets fredspris er et spark til de land som ikke vil undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, blant dem Norge, mener eksperter.

– Nobelkomiteen viser at den er dundrende uenig med Norge og andre land som ikke har undertegnet, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til NTB.

– Denne prisen er selvsagt en pris som vil legge press på de stater som har valgt å stå utenfor FN-traktaten, sier han.

Norge er et av flere NATO-land som ikke vil slutte opp om FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Der 122 land har signert avtalen, har til sammen 50 land enten stemt imot eller ikke stemt i det hele tatt.

– Dette er en kritikk av atomlandene, Nato og også Norge, sier Nobelinstituttets tidligere direktør Geir Lundestad.

Les også

ICAN-lederen trodde det var en tulletelefon

– Prøver å stigmatisere våpenet

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener atommaktene holder fast ved sitt arsenal fordi de tror at det har en militær og politisk nytteverdi.

– Den nytteverdien bunner i forestillingen om at våpnene kan brukes. Det er her ICAN setter inn støtet. De prøver å stigmatisere våpenet, og undergrave forestillingene om kjernefysisk avskrekking. Troen på den avskrekkingen er kanskje det aller største hinderet for en nedrustning til null, sier Lodgaard.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup kaller årets fredspris klassisk.

– Mange vil glede seg over denne prisen. Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, sier han.

FORTJENT: Statsminister Erna Solberg sier Norge ikke kommer til å undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, men sier ICAN er en verdig vinner av fredsprisen. Foto: Mariam Butt / Scanpix

Solberg: – En fortjent pris

– ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen. Det er en fortjent pris, statsminister Erna Solberg.

Hun understreker det Den Norske Nobelkomité la vekt på, at det er helt åpenbart at en atomkrig vil få katastrofale, humanitære følger.

– Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.

Solberg forsvarer likevel regjeringens beslutning om at Norge ikke skal signere FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen.

– Norge deler ambisjonen og ønsket om en verden fri for atomvåpen. Men det er også sånn at Norge ikke kommer til å undertegne avtalen gjort i FN. Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker Nato, sier Solberg.

Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.

– Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det fremover, sier Solberg.

MÅ FÅ FØLGER: – Denne prisen må få følger for norsk politikk, sier SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

Lysbakken: – Må få konsekvenser

SV-leder Audun Lysbakken hyller beslutningen om å gi fredsprisen til ICAN, og utfordrer Stortinget til å skrive under på FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

– Denne prisen gir viktig legitimitet til kampen mot atomvåpen, og må få følger for norsk politikk, sier han.

SV nominerte ICAN til fredsprisen i januar. Partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.

– Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen. Dette er en kraftig utfordring til atommaktene, sier SV-lederen til TV 2.

Videre legger han til at han mener prisen også er en kraftig utfordring til den norske regjeringen, som han mener har satt Norge på feil side av de internasjonale forhandlingene om atomvåpen. SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.

– Det blir veldig spennende å se hvordan Stortinget tar imot det forslaget nå.

KLOKT: – En klok tildeling helt i tråd med kjernen i Nobels testamente om å bidra til nedrustning, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Dan P. Neegaard

Støre: – En klok tildeling

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Nobels fredspris til ICAN er en klok tildeling helt i tråd med kjernen i Nobels testamente, men retter et spark til regjeringen for ikke å ha vært en aktiv nok pådriver for atomnedrustning.

– Solberg-regjeringen valgte å trekke Norge ut av lederrollen vi hadde i dette arbeidet, men stortingsflertallet har gitt klart uttrykk for at Norge skal jobbe aktivt for en verden uten atomvåpen. Her har Høyre-Frp-regjeringen vært for passiv, sier Ap-lederen.

Han mener atomfaren er enda farligere nå enn under atomstriden under den kalde krigen. Derfor påhviler det både atommaktene og stater som ikke har atomvåpen et stort ansvar om å bidra til nedrustning, sier Støre, som nå forventer en langt mer aktiv holdning fra Norges regjering.

FART: KrF-leder Knut Arild Hareide håper prisen setter fart i nedrustningsarbeidet. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Hareide: – Må sette fart i arbeidet

KrF-leder Knut Arild Hareide håper tildelingen av Nobels fredspris til ICAN vil sette fart i arbeidet for atomnedrustning.

– Mitt håp er at dette vil fremskynde arbeidet for atomnedrustning, ikke minst ved å revitalisere en prosess som også inkluderer atommaktene, sier Hareide.

KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.

– Gjennom vår tilslutning til ikkespredningsavtalen har vi for lengst bekreftet at Norge ikke vil anskaffe atomvåpen. Utfordringen er å få atommaktene til å gjennomføre målet om atomnedrustning og hindre at nye land anskaffer slike våpen. Det krever verifiserbare avtaler og gode kontrollmekanismer, sier Hareide.

VIKTIG: – Vi stiller oss helt og fullt bak det som er hovedtenkningen til ICAN, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad. Foto: Tore Meek / Scanpix

Sp: – Velfortjent og viktig

Også Senterpartiet, som har støttet opp om kampen for at Norge skulle støtte et atomvåpenforbud i FN, gratulerer ICAN med fredsprisen.

– Det er en velfortjent pris om en problemstilling som er svært aktuell og viktig. Både på grunn av det langvarige arbeidet som nå har lyktes med å få FN til å vedta et forbud mot atomvåpen, og fordi problemstillingen omkring atomvåpen har blitt mer utfordrende det siste året, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Senterpartiet har programfestet at Norge bør jobbe videre for en internasjonalt bindende avtale som forbyr atomvåpen.

– Vi stiller oss helt og fullt bak det som er hovedtenkningen til ICAN, nemlig å erkjenne at all bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser, sier Arnstad.

RØRT: Venstre-leder Trine Skei Grande håper prisen vil påvirke få Høyre og Arbeiderpartiet til å gå sammen med Venstre og andre partier i kampen for et atomvåpenforbud. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Grande: – Ble nesten litt rørt

Venstre-leder Trine Skei Grande mener fredsprisen til ICAN kommer på riktig tid. Hun håper prisen øker presset for et atomvåpenforbud – også i norsk politikk.

– Jeg kjente at jeg nesten ble litt rørt. Dette er en kjempeviktig og riktig pris. Den kommer også på et riktig tidspunkt, hvor dette initiativet virkelig trenger den hjelpen og støtten, sier Grande til NRK.

Hun håper at prisen vil påvirke både Høyre og Arbeiderpartiet, slik at de går sammen med Venstre og andre partier i kampen for et atomvåpenforbud.

– Jeg håper at dette øker presset, også i norsk politikk, og at det sørger for at vi får mye mer fokus på nedrustning og kampen mot atomvåpen, som er kjempeviktig i den tiden vi er i nå, sier Grande.

Hun legger til at statsminister Erna Solberg (H), som Grande for tiden er i regjeringssamtaler med, har hennes fulle støtte dersom hun velger å snu i spørsmålet.

MOT ATOMVÅPEN: Fra en ICAN-demonstrasjon utenfor FNs hovedkvarter. Foto: ICAN

NUPI: – En klassisk fredspris

Årets fredspristildeling er en hyllest av det tradisjonelle arbeidet for fred og nedrustning, mener NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

– Fredsprisen til ICAN er på mange måter en klassisk fredspristildeling. Mange vil glede seg over denne prisen. Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, sier Sverdrup, som på forhånd gjettet på at årets pris kunne være knyttet til arbeidet mot atomvåpen.

Røde Kors-president Sven Mollekleiv var selv til stede da avtalen som forbyr atomvåpen ble vedtatt for to uker siden.

– Kampen mot atomvåpen handler i bunn og grunn om å beskytte mennesker mot konsekvensen av et grusomt våpen. Dette er et viktig humanitært arbeid og en verdig vinner av Nobels fredspris, sier Mollekleiv i en pressemelding.

Les også

Nobels fredspris tildeles kampanjen for forbud mot atomvåpen

– Tidenes mest solide fredspris

Norges Fredsråd omtaler årets pris som «tidenes mest solide fredspris».

– Få har prestert mer for fred det siste året. Prisen er et tydelig signal til atomvåpenstatene og Nato om at resten av den siviliserte verden ikke aksepterer deres manglende vilje til å ruste ned, sier Norges Fredsråds daglige leder Tuva Grimsgaard.

Årets fredspris kan sette press på landene som ikke deltok i forhandlingene om atomavtalen. Norge var et av de landene.

– Sivilsamfunn verden over stiller seg bak atomvåpenforbudet. Det gjør dessverre ikke noen av de ni atommaktene. Norge stilte seg lojalt bak NATO-alliansen og avsto fra å stemme. Vi håper fredsprisen gir inspirasjon og innflytelse i det videre arbeidet for å forby atomvåpen, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

FN: Et godt tegn

Nobels fredspris til ICAN er godt mottatt rundt om i verden. FN kaller den et godt tegn for en eventuell ratifisering av traktaten om forbud mot atomvåpen.

– Jeg tror dette er et godt tegn for at traktaten blir signert av enda flere, og fremfor alt, at den blir ratifisert, sier FN-talskvinne Alessandra Vellucci til journalister i Genève.

Også EU sier seg fornøyd. Utenrikssjef Federica Mogherini, som selv var favoritt på grunn av arbeidet med atomavtalen med Iran, sier at også EU håper på en atomvåpenfri verden.

– Godt å se at fredsprisen 2017 går til @nuclearban. Vi deler en sterk ambisjon om å oppnå en verden som er fri for kjernefysiske våpen, skriver Mogherini på Twitter.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström kaller prisen velfortjent.

– Dette er bra. Det er vel fortjent, og det er på tide. Dette er en organisasjon som har arbeidet hardt siden 2007 ut fra en moralsk og humanitær synsvinkel, sier hun.

Publisert: