«Høyre vil droppe å rense gasskraftverket på Mongstad»

OMSTRIDT GASSKRAFTVERK: Den såkalte månelandingen, i form av CO2-rensing på Mongstad, er blitt utsatt flere ganger. TOR HØVIK (ARKIV)

Snorre Valen er miljøpolitisk talsmann for SV og sitter i Stortingets energi— og miljøkomité. I et debattinnlegg skriver han at «Høyre vil ribbe naturforvaltningen i Norge og gi kommunene alle rettigheter til utbygging i strandsonen, de vil åpne alle lovende havområder i nord for oljeboring, og droppe å rense gasskraftverket på Mongstad».

Innlegget ble trykket i seks norske aviser i midten av juni i år, og også lagt ut på Valens blogg.

faktasjekk.no har tatt for seg den siste påstanden, at «Høyre vil [...] droppe å rense gasskraftverket på Mongstad».

Nei til CO2-rensing?

På vegne av Valen viser kommunikasjonsrådgiver Tone Foss Aspevoll i SVs stortingsgruppe til en artikkel i VG, som er basert på en artikkel i Bergens Tidende, som kilde for påstanden.

I artikkelen, som har tittelen «Høyre sier nei til månelanding på Mongstad», står det at «Høyre og Fremskrittspartiet [er] enige om at rensing av gasskraftverk best kan gjennomføres på et annet sted enn Mongstad», men også at «både Høyre og Frp vil fullføre byggingen av testsenteret på Mongstad».

Det er Høyres miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup, som er intervjuet. På vegne av Astrup sier politisk rådgiver Lars Andreas Lunde at Høyre fortsatt er for renseanlegg på Mongstad, men at selve månelandingen bør skje et annet sted:

«Det Høyre mener, er at det første fullskala renseanlegget fortrinnsvis bør bygges et annet sted enn på Mongstad, hvor utfordringene, bl.a. når det gjelder økonomi, vil være betydelig lavere enn på Mongstad. Så vil læring fra andre prosjekter forhåpentligvis gjøre at kostnadene på Mongstad kan reduseres til et mer realistisk nivå enn de 20-25 milliardene som regjeringen har presentert», skriver Lunde, som legger til:

«Høyre har for øvrig hele tiden støttet bygging av testsenteret for CO2-fangst på Mongstad, og gjør det fortsatt.»

Har stemt for Mongstad

På Høyres nettsider, under temaet klima, står det pr. 12. august: «Høyre er tilhenger av å utvikle teknologi for CO-håndtering i Norge, og støtter utviklingen av et testsenter for CO-fangst på Mongstad».

Skriftlige referater fra Stortinget viser at Høyre har stemt som regjeringspartiene i de aller fleste sakene om CO2-håndteringen på Mongstad som er behandlet i Stortinget siden 2005 (se liste i faktaboks).

En stortingsmelding om fullskala CO-håndtering, som ble behandlet 12. april 2011, er det ferskeste eksempelet på Høyres Mongstad-politikk. I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen står følgende merknader fra Høyres representanter:

«[Vi] står fast ved ambisjonen om fullskala CO2-håndtering på Mongstad, men mener samtidig at med de store utfordringer man har sett på Mongstad, både av teknologisk, helsemessig og kostnadsmessig art, som igjen har ført til flere utsettelser og usikkerhet rundt fremdriften i prosjektet, bør det første fullskala anlegget for CO2-håndtering i Norge fortrinnsvis skje et annet sted enn på Mongstad.»

Høyrefolk i Lindås uenige

Da ovennevnte stortingsmelding ble behandlet i Stortinget, gjentok Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup:

«Vår ambisjon om å rense Mongstad står fast, men det kan ikke være for enhver pris. Det er nettopp her teknologisenteret spiller en så avgjørende rolle [...] fordi vi mener at den satsingen kan bidra til å få prisen på fullskalarensing ned og dermed gjøre det realistisk å rense Mongstad.»

Samtidig er det enkelte i partiet som mener noe annet: Lindås Høyre skriver i et innlegg på Høyres nettsider at debatten som Nikolai Astrup startet kom som en overraskelse på dem:

«Lindås Høgre ser ingen andre alternativer ennMongstad i dette spørsmålet, og vil kjempe for atfullskalaanlegget blir bygget på Mongstad.Dette har Lindås Høgre sammen med de andre Høgrelaga i Nordhordland gitt sterktuttrykk for til Høgre sentralt.»


Oppdatering, torsdag 18.08.2011 kl. 12.41:

Snorre Valen har overfor faktasjekk.no gikk uttrykk for at artikkelen ikke er presis nok i skillet mellom testsenteret på Mongstad og et fullskala renseanlegg, noe vi gir ham rett i.

Fremdriften på Mongstad skal skje i to steg: Først et teknologisenter for å teste teknologi for CO2-fangst på Mongstad, deretter den såkalte «månelandingen» med fullskala fangst og lagring av utslipp fra gasskraftverket på Mongstad. Byggingen av testsenteret er i full gang og skal være ferdig neste år, formålet med senteret er å gjøre CO2-fangstteknologien billigere og mer effektiv.

Investeringsbeslutningen for et fullskala renseanlegg er utsatt flere ganger, sist til 2016, slik at rensing tidligst vil være på plass i 2020. Det er renseanlegget (og ikke teknologisenteret) Snorre Valen sikter til når han sier at Høyre vil droppe å rense Mongstad.

Valen viser til merknader i innstillingen fra energi— og miljøkomiteen for statsbudsjettet 2011, gitt i desember 2010, der komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre «mener derfor at man ikke bare bør vurdere om den teknologien man hittil har lagt til grunn på Mongstad, aminrensing, bør erstattes av andre løsninger, men også at man må vurdere selve lokaliseringen av prosjektet. [...] Disse medlemmer mener at byggingen av et fullskala anlegg for fangst av CO2 fra gasskraftverk bør starte fra bunnen av, fortrinnsvis et annet sted enn på Mongstad .»[Valens utheving]

— Høyre vil flytte fullskalaprosjektet til et annet sted. Det vil i sin konsekvens bety å drive videre gasskraftverket på Mongstad uten rensing, skriver Valen til faktasjekk.no.

Et par avsnitt lenger ned sier de samme representantene fra Frp og Høyre: «Å flytte anlegget for fullskala fangst av CO2 fra Mongstad vil kunne gi større muligheter for en langsiktig utnyttelse av [teknologisenteret]. Det utelukker ikke at man på et senere tidspunkt, til lavere kostnader, kan rense gasskraftverket på Mongstad.»

Det nyeste eksempelet på Høyres Mongstad-politikk er behandlingen av nevnte stortingsmelding fra 12. april 2011, der Høyre sier at de «står fast ved ambisjonen om fullskala CO2-håndtering på Mongstad».


Rate: Feil

Påstand: «Høyre vil droppe å rense gasskraftverket på Mongstad»

Kilde for påstand: SVs Snorre Valen i debattinnlegg i BA 21. juni

Vår konklusjon: Høyre snakker om hvor det første pionerrenseanlegget skal bygges. Partiet vil ikke droppe å rense Mongstad, som Snorre Valen påstår; tvert imot står ambisjonen om å rense Mongstad fast. Valen overdriver. Påstanden er misvisende.

Vurdert av: Sjur Holsen, politisk redaktør