Breivik-saken utsatt til 2017

Ankesaken om soningsforholdene til terrordømte Anders Behring Breivik (37) har blitt utsatt fra 29. november til januar neste år, opplyser Borgarting lagmannsrett til VG.

breivik2.jpg

NTB

— Det er av praktiske årsaker, og det er ingen dramatikk i det, sier direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting lagmannsrett til VG.

Opprinnelig var saken berammet til å starte 29. november.

Oslo tingrett konkluderte med at deler av Breiviks soningsforhold i fengsel bryter med menneskerettighetenes bestemmelse om umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten ble frikjent for å ha brutt artikkel 8 og respekten for privatliv.

Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering. Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.