- Politiet ga Andersen en redningsplanke

Det var en redningsplanke fra politiet som førte til at Jan Helge Andersen tilstod og trakk kameraten, Viggo Kristiansen, inn i saken, hevdet Kristiansens forsvarer, Tore Pettersen i retten fredag.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 21 år gammel

HALLGEIR OFTEDAL

Advokat Pettersen: — Aktor har hevdet at det taler mot Viggo at han ikke har presentert noe motiv for at Jan Helge har utpekt kameraten som medskyldig. Jeg er ikke enig i at Jan Helge Andersen ikke har motiv for å forklare seg slik han har gjort. Når vi ser på prosessen fra pågripelsen av Jan Helge Andersen og transporten ned til politikammeret, nekter han for å ha vært i Baneheia og voldtatt jentene. Så sier politietterforskeren innledningsvis at politiet visste at Jan Helge var en av gjerningsmennene. Han sa også at politiet hadde sikret spor fra åstedet som var i overensstemmelse med Andersens DNA-profil. Politimannen låser Andersen til åstedet. Etter en tid tilstår Andersen, og forklarer at han har vært passiv på åstedet. I denne samtalen blir Jan Helge servert en redningsplanke som kan hjelpe ham ut av situasjonen et langt stykke på vei. Retten er forpliktet til å vurdere om denne redningsplanken som ble lagt ut er Jan Helge Andersens motiv for å forklare seg slik at han har gjort senere ved å trekke inn Viggo. Det er innlysende for meg at når redningsplanken blir lagt ut av politiet, forsøker Jan Helge å redde sitt eget skinn.

Er ikke dette trolig?

Skal Jan Helge ofre sin beste venn? Kan det være slik? Da vil jeg minne dere om den beskrivelse Jan Helge ble gitt av de rettspsykiatrisk sakkyndige. Andersen er normløs, holdningsløs og mangler empati. Da er Jan Helges forklaring til politiet forståelig.

For å avgjøre om Viggo Kristiansen skal dømmes for overgrep og drap, må det klarlegges hva som rent faktisk har skjedd.

Andersens forklaring går ut på at Viggo Kristiansen er hovedmannen og har gjennomført både overgrep og drap. Viggo selv sier at han ikke var tilstede.

Viggo har forklart at han var hjemme i boden da drapene fant sted. Skal retten dømme ham, må det bygges på bevis presentert i retten og som har gjort retten sikre på at Viggo Kristiansen har deltatt.

Det er først og fremst Jan Helge Andersens forklaring som er det sentrale bevis.

Aktor har nevnt at Jan Helge Andersen i sin forklaring kan ha løyet eller ikke husker alt. Det legges videre vekt på fra aktor at han mener Andersen snakker sant når han forklarer at Viggo var med i Baneheia.

Momenter i denne sammenheng er at den eldste jenten var påkledd da hun ble drept. Videre at Viggo kvittet seg med klærne til jentene ved å gjemme disse. Dette gir imidlertid ingen veiledning i spørsmålet om man kan stole på Jan Helge.

Jan Helge Andersen har vært på stedet og forklart hva som skjedde. Det binder ikke Viggo Kristiansen til åstedet. Forklaringen til Andersen kan derfor ikke legges til grunn som bevis for å dømme Viggo.

Jan Helge har forklart seg meget omfattende for politiet gjennom 80 timer, blant annet om en inngått alibiavtale. Andersen nektet for å ha vært i Baneheia da han ble avhørt som vitne i saken. Alibiavtalen ble ifølge Jan Helge inngått dels på vei ut av Baneheia etter drapene. Dagen etter på tur til Bervannet ble alibiavtalen utfylt og fikk flere detaljer, forteller Andersen.

Under rundspørringen forklarte Jan Helge Andersen at han ikke at han kom til Viggo Kristiansen klokken 19.30, men klokken 20. Allerede 22. mai holder han seg ikke til alibiavtalen da han blir utspurt av politiet.

Jan Helge Andersen ble pågrepet 13. september. Da nektet han først for drapene i Baneheia. Det var først da DNA-profilen ble lagt frem, at han tilstod. Utgangspunktet var at han forklarte at han hadde drept den ene av jentene, og hadde hatt en svært passiv rolle ellers. I denne fasen av etterforskningen ga ikke Andersen noe uttrykk for at han hadde begått seksuelle overgrep mot noen av jentene. Det går halvannen måned før han kommer med dette. Bevegelsen i forklaringen kommer på bakgrunn av at det blir kjent at det foreligger ytterligere biologisk materiale som knytter ham til ugjerningene. Det Andersen forklarer er i det nedre området av det vi kan kalle for seksuell omgang. Han sier at han blir truet til å begå disse handlingene av Viggo.

Jeg mener det er tull og konstruert forklaring at han ikke husket hvilken av jentene han hadde forgrepet seg mot.

Den psykiatrisk sakkyndige Tor Gamman mente at Andersens forklaring virket søkt. Det må vi legge vekt på, nettopp fordi Gamman er sakkyndig.

Viggo har noen spesielle forutsetninger å slite med.

Advokat Fegran har gjort et poeng av at Viggo ikke reagerte under pågripelsen. Det er ikke riktig. Viggo sa at de pågrep uriktig person, og at han ville snakke med en advokat.

Viggo har forklart at han var i boden da drapene ble begått. På en del punkter har han forklart seg forskjellig både til politiet og i retten. Aktor har tatt dette frem som et moment som skal svekke Viggo Kristiansens troverdighet. Jeg tror Viggo har svart så godt han har kunnet gjennom mange og lange avhør, også her i retten. Viggo har nektet å svare på spørsmål, særlig på spørsmål i retten fra advokat Fegran. Det var spørsmål av svært personlig art med et samlet pressekorps tilstede. Det er blitt gravd i hans seksualitet med pressen tilstede. Jeg minner om at jeg ba om lukket rett da Kristiansen skulle forklare seg, men fikk ikke gehør for det.

Publisert: