Skulle myke opp - sendte ut rekordmange

Anders Anundsen lovet å senke tempoet i utsendingen av lengeværende asylbarn. Tallene viser en dramatisk økning.

JERN-ANDERS: Justisminister Anders Anundsen (Frp) skulle ikke tømme lageret av asylbarn. Ferske tall viser derimot at han har sendt ut nesten dobbelt så mange mindreårige barn som forgjengeren Grete Faremo (Ap). Larsen, Håkon Mosvold

Justisminister Anders Anundsen lovet KrF og Venstre at lengeværende asylbarn ikke lenger skulle bli prioritert ved tvangsreturer. Ordren ble aldri formidlet til politimestrene som gjør jobben.

Les også

Nye regler trer i kraft i dag

Etter å ha regnet på tallene i en uke, sendte Politidirektoratet klokken 13.20 i dag ut en pressemelding der de hevdet at instruksen likevel er fulgt. Tallene i PODs egen statistikk er langt fra like entydig.

Fra 2013 til 2014 har andelen uttransporterte barn med opphold over fire år, målt mot samtlige uttransporterte barn, økt med 60 prosent.

I 2013, da Grete Faremo var justisminister, var andelen 8,8 prosent. Fra januar til oktober i år har tallet økt til 14 prosent.

— Jeg er overrasket. Det er ikke til å komme fra, sier Andre N. Skjelstad, innvandringspolitisk talsperson i Venstre.

— Er dette i samsvar med avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre?

— Som sagt er jeg overrasket over tallene, sier Skjelstad.

Skulle ikke prioriteres

Tallene er trolig nedslående lesning for Anders Anundsen. Etter å ha mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra KrF, Venstre og SV, forsikret han i Stortinget i høst om at det var ingen grunn til bekymring. Regjeringen hadde nemlig gitt Politidirektoratet en instruks at lengeværende asylbarn ikke lenger skulle prioriteres.

Forrige tirsdag kunne BT avsløre at meldingen aldri var nådd frem til Politiets utlendingshet (PU). PU-sjef Kristin Kvigne vedgikk overfor BT at de hadde styrt etter den rødgrønne instruksen om å prioritere utsendelse av leneværende mindreårige.

— Politiet har forstått

Anders Anundsen måtte forrige tirsdag stå skolerett i Stortinget og beklage. Men det han beklaget var at styringssignalet ikke var nådd frem. Konsekvensene mente han det var for tidlig å uttale seg om. I pressemeldingen fra Politidirektoratet i dag avviser politidirektør Odd Reidar Humlegård all kritikk, og sier at feilen ikke har fått praktiske konsekvenser.

— Det har blitt sendt ut flere, men det skyldes først og fremst at det åpnet seg returmuligheter til Nigeria og Afghanistan, sier politiidirektør Humlegård til NTB.

Han legger deretter til:

— Gjennomgangen vi har gjort sammen med Politiets utlendingsenhet viser at politiet har forstått føringene for 2014. Vi har etterlevd dem så godt vi har kunnet.

Rekordmange i år

I den utsende pressemeldingen er det manglende samsvaret mellom de påstått mottatte signalene fra justisminister Anders Anundsen og tallene ikke adressert

Gjennom hele perioden 2010 til 2013 utgjorde lengeværende mindreårige 6,8 prosent av alle utsendte barn. Andelen i år, under Anundsens ledelse, er dobbelt så høy: 14 prosent.

I absolutte tall viser statistikken at det i år er sendt ut 76 mindreårige med oppholdstid over fire år. Det er 36 mer enn i 2013, året den rødgrønne regjeringen påla Politiets utlendingsenhet om spesifikt å prioritere tvangsretur av lengeværende mindreårige.

I 2010 var tallet 18, deretter økte det til 46 i 2011, før det nådde 54 i 2012.