Nå blir bonusprogram lovlig

Regjeringen opphever forbudet mot bonusprogram i innenriks luftfart.

Publisert: Publisert:

sas169 Foto: Lien, Kyrre

Knut-Erik Mikalsen

I dag besluttet regjeringen å oppheve forskriften fra 2007 som forbyr bonusprogram på norske flyvninger, skriver Aftenposten.

En trussel fra ESA om at EFTAS overvåkingsorgan ville gå til sak mot Norge fordi man mener bonusfornbudet strider mot EØS-avtalen, har trolig vært utslagsgivende.

— 11 år med bonusforbud i luftfarten har virket. Bonusforbudet har vært viktig for å sikre etablering av mer enn ett flyselskap i Norge, og for å opprettholde konkurransen i luftfarten, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

SAS: Garanti mot prishopp

— En gledens dag for forbrukerne i Norge, sier markeds- og salgsdirektør Eivind Roald i SAS-konsernet. Den norske SAS-toppen mener at regjeringen har tatt en klok beslutning:

— Det vil bi større konkurranse fordi nå blir det tydeligere forskjell mellom selskapene, sier Roald.

Roald mener at SAS omsider nå får bruke alle sine konkurranse-virkemidler, slik som i det øvrige markedet koden rundt der selskapet konkurrerer.

-Jeg kan garantere at prisene hos oss i SAS ikke skal øke som følge av dette, sier Roald.

Informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS sier at selskapet vil begynne å dele ut bonuspoeng til alle på alle innlandsruter i løpet av neste uke.

Skuffet

Norwegians kommunikasjonsdirketør Anne-Sissel Skånvik er skuffet over regjeringens beslutning, men sier at selskapet nå kommer til å tilby bonuspoeng i Norge på lik linje med SAS:

— Dette er opplagt et tiltak for å hjelpe SAS. Det er ikke mer halvt år siden regjeringen inntok et standpunkt om å forlenge forbudet - av hensyn til konkurransen og forbrukerne. Underlig at de inntar det motsatte synspunktet nå, sier Skånvik.

— Dette gjør de for å hjelpe et selskap de selv har eierinteresse i. Det spørs bare om dette er nok, sier hun.

Hun lurer også på hvordan regjeringen vil reagere mot SAS som i mange måneder har delt ut bonuspoeng til sine innenrikskunder som har bedriftsavtale.

Norwegian advarer mot at prisene vil øke som følge av at bonuspoeng igjen blir tillattt.

Mer robust

Regjeringen sier at den deler bekymringen Konkurransetilsynet har uttrykt for konkurransen i luftfarten, og særlig i distriktene, når bonusforbudet oppheves. Men i dag er det to store aktører i det norske markedet, og konkurransesituasjonen er mer robust enn da forskriften ble innført i 2007.

Konkurransetilsynet skal likevel følge markedet nøye. Tilsynet blir bedt om å vurdere å pålegge flyselskapene opplysningsplikt knyttet til bruken av bonus­programmer. Forbudet mot misbruk av dominerende stilling sammen med Konkurransetilsynets myndighet til å etterforske og kreve opplysninger gir tilsynet verktøy for å sikre at ikke flyselskapene fristes til konkurranseskadelig bruk av bonusprogram.

Uenig med ESA

— Regjeringen mener derfor at det nå er riktig å oppheve bonusforbudet og falle tilbake på de alminnelige virkemidlene i konkurranseloven. Vi vil vurdere virkemiddelbruken på nytt dersom markedsutviklingen tilsier det. Regjeringen er ikke enig med ESAs rettslige vurderinger om at bonusforbudet er i strid med EØS-avtalen, sier Rigmor Aasrud.

Regjeringen vil videre utrede muligheten for å lovregulere at bonuspoeng som opptjenes i arbeidsforhold tilfaller den som betaler for reisen, normalt arbeidsgiver. Formålet med en slik utredning vil være å undersøke om det kan redusere den administrative byrden med å håndheve skatteplikt av privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser samt eventuelle negative konkurransemessige virkninger av å oppheve forskriften.

afp000350876-9baXAQYP68.jpg Foto: Mikalsen Knut-Erik/Aftenposten

Publisert: