Høyre vil ha rødgrønne statsråder til lukket høring om terrorsikring

Kontrollkomiteen på Stortinget vil ha en ny, lukket høring om terrorsikring. Da må også tidligere rødgrønne regjeringsmedlemmer forklare seg, mener Høyre.

Publisert: Publisert:

Regjeringspartiene mener de rødgrønne statsrådene som var ansvarlige da objektsikringsbestemmelsene ble vedtatt i 2010, bør forklare seg om hvorfor de satte så korte frister, og anslo at det ikke vil medføre særlig ekstra ressurser. Det var Knut Storberget (Ap) (t.v.) og Grete Faremo (Ap) som satt som henholdsvis justisminister og forsvarsminister den gangen. Arkivfoto: Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

NTB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget gikk tirsdag enstemmig inn for en lukket høring om terrorsikring, dagen etter at statsminister Erna Solberg (H) og en rekke sittende og tidligere statsråder måtte forklare seg om Riksrevisjonens alvorlige kritikk av arbeidet med å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur mot terror og angrep.

I den lukkede høringen mener Høyre og de andre regjeringspartiene på Stortinget at også medlemmer av den rødgrønne regjeringen må forklare seg.

– Vi har spilt inn at det hele denne saken dreier seg om, er forslaget om objektsikring som ble fremmet av den rødgrønne regjeringen i 2010, og som trådte i kraft 1.1. 2011. Det er derfor naturlig at de også forklarer seg, sier Høyres medlem i komiteen, Svein Harberg til NTB.

Vurderer Stoltenberg

– Det er de rødgrønne som den gang satte den korte fristen (til 2015, red.anm.), og de la fram saken med den forutsetning at det ikke skulle kreves store investeringer eller ekstra administrative ressurser. Vi trenger å vite hva de visste om de aktuelle objektene den gangen som gjorde at de kunne ha en så kort frist, sier Harberg.

Han sier han ser det som naturlig at de aktuelle fagstatsrådene i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet i 2010, det vil si henholdsvis Grete Faremo (Ap) og Knut Storberget (Ap), blir innkalt, og utelukker heller ikke at daværende statsminister, NATO-sjef Jens Stoltenberg (Ap), vil bli bedt om å stille.

– Det må vi vurdere, men det er ikke unaturlig, akkurat slik som Erna Solberg som statsminister har måttet svare for sine fagstatsråder i høringene som har vært, sier Harberg.

– Overraskende

Komitéleder og Ap-politiker Dag Terje Andersen sier han er overrasket over utspillet.

– Det er litt overraskende, fordi rapporten vi nå behandler, handler om perioden etter at forrige rapport ble ferdig behandlet i fjor. Altså fram til utgangen av 2017.

– Det er av samme grunn vi for eksempel besluttet ikke å innkalle tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) (satt fra oktober 2013 til desember 2016, red.anm.), påpeker Andersen.

– Det som har vært spørsmålet knyttet til alle statsråder, er hvorfor man ikke varslet Stortinget da man ble klar over at man ikke klarte å holde tidsfristen, sier Andersen til NTB.

– Det er Andersens poeng, men det er også et poeng om det var satt et realistisk grunnlag for fristene den gangen de ble satt, mener Harberg.

Solberg må møte igjen

Andersen sier de fleste av dem som deltok under den åpne høringen mandag, inkludert statsminister Solberg, må belage seg på å møte på nytt i den lukkede høringen. I tillegg kan det bli aktuelt å be Riksrevisjonen, samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, stille.

Han sier en enstemmig komité mener det er et behov for en lukket høring.

– I den åpne høringen var det en del spørsmål som ikke kunne besvares, fordi det ikke var offentlig informasjon. Vi som har lest de lukkede dokumentene, sitter med en rekke spørsmål vi ikke har kunnet stille. Derfor trenger vi en lukket høring, sier Andersen.

Datoen er ikke fastsatt, men blir trolig i midten av oktober, får NTB opplyst.

Ønsker ny åpen høring

SV ønsker i tillegg en ny åpen høring.

– I høringen i går ble det klart at regjeringen har feilinformert ikke bare Stortinget, men norsk offentlighet generelt. Vi er nødt til å få kartlagt all den desinformasjonen som regjeringen har gitt om sikkerhetsarbeidet. Vi er nødt til å komme til bunns i dette ved å gjøre våre egne undersøkelser og stille spørsmål. Da mener jeg det er naturlig at regjeringen kommer tilbake til Stortinget og blir stilt til veggs med den nye informasjonen, sier Fylkesnes til NTB.

Under høringen mandag tok statsministeren og flere statsråder selvkritikk for at de ikke har gitt et riktig helhetsbilde av arbeidet med terrorsikringen, og Solberg uttalte at hun hadde vært upresis i uttalelsene hun ga i forrige høring.

Det er uklart om de andre partiene kommer til å støtte forslaget om en ny åpen høring.

– Det som er av mest interesse for komiteen nå, er en lukket høring, mener Dag Terje Andersen.

Publisert: