Jensen starter andre uke i retten bak lukkede dører

Når retten settes i saken mot Eirik Jensen mandag, vil benkeradene i rettssal 250 i Oslo tingrett, den såkalte Breivik-salen, stå tomme.

LUKKEDE DØRER: Eksamineringen av Eirik Jensen (t.h.) i Oslo tingrett fortsetter mandag bak lukkede dører. Han skal forklare seg videre om sin kontakt med Gjermund Cappelen. NTB scanpix

NTB

137 tilskuerplasser er det i rettssalen som ble bygget for rettsoppgjøret etter terrorangrepene i 2011. Det er blant landets aller største rettssaler og en av de mest moderne også. Salen er nå arena for rettsoppgjøret mellom Spesialenheten for politisaker og Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen.

Les også

Spesialenheten: Cappelen betalte Jensen 500 kroner per kilo hasj innført

Den første uken var plassene fylt opp av presse, tidligere kolleger av Jensen i politiet og nysgjerrige publikummere. Alt fra ansatte i fengselet på Ila, studenter og kjente kommunikasjonsarbeidere har fulgt med når Eirik Jensen har blitt eksaminert i time etter time av aktor Kristine Schilling i Spesialenheten. Den tidligere sjefen for informantbehandling i Oslo politidistrikt har slitt med å forklare seg om store mengder kontanter og om sin kontakt med Gjermund Cappelen gjennom mange år.

Navn og hendelser

Både Jensen selv og aktoratet har hele tiden har vært påpasselige med å ikke nevne navn på personer og detaljbeskrivelser av hendelser som kan være skadelig for hasjsmugleren. Det skal skje mandag formiddag bak de lukkede dørene og med bare partene til stede i salen.

– Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd, skrev dommer Kim Heger i kjennelsen om at dørene skulle lukkes.

– Det skal visstnok dreie seg om konkrete hendelser og navn som blant annet er fremkommet i kontakten mellom de tiltalte, står det videre i rettsavgjørelsen.

Les også

Cappelen: – Jeg har dolket Eirik Jensen i ryggen

Liv eller død

– Det vil komme frem, riktig eller ikke riktig, navn på hendelser eller personer som kan utgjøre en stor fare for Gjermund Cappelen. Eirik Jensen har selv skrevet til Spesialenheten at det dreier seg om liv eller død for Cappelen, sier hasjsmuglerens forsvarer Benedict de Vibe til NTB.

Jensen selv ville ha åpne dører under hele sin forklaring.

– Vår påstand var at han skulle forklare seg for åpne dører, eller bare med presse i salen. Så åpnet vi eventuelt for at de kunne ilegge referatforbud dersom det ble behov for å skjerme enkelte opplysninger, sier advokat John Christian Elden.

Aktor Kristine Schilling antydet at hele mandag formiddag vil gå med til gjennomgangen av det sensitive materialet. Likevel er det lite sammenlignet med kravet som ble stilt før rettssaken startet om at hele forklaringen til Jensen og Cappelen måtte gå bak lukkede dører. Dette fikk Spesialenheten derimot avslag på i både tingretten og lagmannsretten. De droppet å anke spørsmålet inn for Høyesterett.