Forskere fraråder heroinassistert behandling

Heroinassistert behandling er langt dyrere og har høyere risiko for komplikasjoner enn legemiddelassistert behandling, konkluderer rusforskere.

NTB

Helge Waal, professor ved senter for Rus- og avhengighetsforskning (Seraf), har i samarbeid med to andre sett på ulike studier fra erfaringer med heroinassistert behandling i åtte land, skriver Klassekampen.

Forskerne kommer fram til at man ikke kan konkludere med at heroinassistert behandling bidrar til å redusere overdoser eller dødelighet blant brukerne.

–Krav om heroinassistert behandling har ikke kommet fra behandlingsapparatet. Det har heller ikke kommet fra brukerorganisasjonene, hvor meningene er delte. I første rekke kommer det fra politisk nivå og fra mediene, sier Waal.

Han mener Norge heller bør satse på det nåværende systemet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), som ifølge ham er underfinansiert og fortsatt har forbedringspotensial.

Likevel kan utdeling av heroin ha noen positive effekter for tunge brukere som får heroin. Det kan blant annet bidra til en nedgang i bruk av illegalt heroin og kriminalitet. 

– Da må man i så fall innføre det som et kriminalitetsforebyggende tiltak og ikke som behandling. De som sliter aller mest, og som står for mye av kriminaliteten, vil ikke klare å følge de strenge regimet behandlingsprogrammet legger opp til, påpeker Waal.