Flyttingen av Krekar oppheves, retten refser Justisdepartementet

Mulla Krekar trenger ikke dra til Kyrksæterøra. Lagmannsretten refser Justisdepartementet for å ha instruert politiet i saken.

Publisert:

I RETTEN: Her er Mulla Krekar avbildet etter et rettsmøte i Borgarting lagmannsrett februar, der tvangsopphold var tema. Forsvarer Brynjar Meling til høyre. Foto: Scanpix

VG var først med å omtale kjennelsen fra lagmannsretten.

— Gikk ut over sin kompetanse

I en pressemelding lagt ut på Borgartings sider på domstol.no heter det blant annet:

«Lagmannsrettens kjennelse er begrunnet med at Justis- og beredskapsdepartementet gikk ut over sin kompetanse da departementet gav instruks til Politidirektoratet om at personer som er utvist fra Norge fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, (...), som hovedregel skal pålegges bestemt oppholdssted, og at oppholdsstedet som hovedregel skal legges utenfor de større byene og omegn.»

Ved instruksen har departementet gått langt i å gripe inn i politiets skjønnsutøvelse

Fra lagmannsrettens kjennelse

Politiet har nektet for at de ble instruert til å fatte beslutning i Krekar-saken gjennom instruksen som departementet sendte ut 14. januar i år.

Seks dager etter departementets instruks, den 20. januar, kom Oslo politidistrikt med pålegget om tvangsopphold på Kyrksæterøra.

Videre i pressmeldingen heter det:

Les også

Forsker: Ingen bevis for at Krekar er terrorist

«(...) at departementet ikke kan instruere politiet om bruk av tvangsmidler, heller ikke i sikkerhetssaker. Dette er klart når det gjelder konkrete enkeltsaker.»

— Griper inn i politiets skjønn

I kjennelsen fra Borgarting peker dommerne på at departementets instruks går «langt i å gripe inn i politiets skjønnsutøvelse i saker om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur.

— Konsekvensen av dette er at lagmannsretten mener at departementet ikke hadde kompetanse til å gi instruksen 14. januar 2015. Dette gjelder uansett om instruksen anses som en generell instruks, eller om den, som anført av Faraj, i realiteten er en instruks om avgjørelse av en enkeltsak, skriver lagmannsrettdommerne i sin enstemmige avgjørelse.

Siktet for trusler

Oslo politidistrikt vedtok å tvangsflytte 59-åringen til et asylmottak på Kyrksæterøra i Hemne kommune, etter at han tidligere i år ble løslatt fra Kongsvinger fengsel. Han ble i 2010 dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.

Les også

NRKs mullaløft

Les også

- Nordmenn som tegner Muhammed, må dø

Etter løslatelsen er Krekar på ny siktet for å ha kommet med trusler som er nesten identiske med dem han ble dømt for i 2012.Denne gangen er det én person som er utsatt for trusler.

Publisert: