Frp-ungdommer tar oppgjør med eget parti

Hordalands-politikerne varsler om dårlig partikultur og mener Frp ikke tar seksuell trakassering alvorlig.

Publisert:

FÅR KRITIKK FRA UNGDOMMENE: Helge Andre Njåstads behandling av en varslingssak i Frp og Fpu møter sterk kritikk fra ungdomspolitikerne. Foto: SCANPIX

Oppropet med den alvorlige beskjeden er signert Ingeborg Bjørnevik og Martin Jonsterhaug, som er henholdsvis økonomiansvarlig og fylkesleder Hordaland Fpu.

Beskjeden fra ungdomspolitikerne kommer etter at en mann med tillitsverv og posisjoner i ungdomspartiet og Frp nylig kun fikk en advarsel fra partiets organisasjonsutvalg etter at han fikk flere meetoo-varsler. Mannen skal blant annet ha spurt en 14-åring om sex.

Krevde avgang

Den svake straffen fra Frp fikk blant andre Frp-politiker Mats Ramo i Trondheim til å kreve leder for organisasjonsutvalget, Helge André Njåstads avgang.

– Varslere føler seg forbigått og ignorert, og til tross for overveldende bevis velger Njåstad å snu det andre kinnet til, sa Ramo til Adresseavisen.

Fpu-politikerne i Hordaland deler skepsisen.

«Vi ser med bekymring på at partiapparatet i gjentatte enkeltsaker har vist at de ikke evner å ta seksuell trakassering på alvor, og derfor ser vi i FpU oss nødt til å ta avstand fra hvordan Frp har håndtert varslingssaker av seksuell karakter innad i partiet», skriver de to.

Talentet redder dem

De to mener det altfor lenge har vært en kultur i Frp hvor såkalte talenter beskyttes og får bryte retningslinjene uten reelle konsekvenser.

«Det må det nå bli en slutt på. Det er bekymringsverdig at organisasjonsutvalget tilsynelatende ikke evner å beskytte
unge mennesker som ønsker å engasjere seg i ungdomspartiet. Når konklusjonen som foreligger er at de etiske retningslinjene er brutt, mener vi at dette bør få reelle konsekvenser».

Ber Fpu rydde opp

Da stortingsrepresentant fra Hordaland, Helge André Njåstad, forsvarte organisasjonsutvalgets beslutning på NRK mandag denne uken, viste han til at den aktuelle mannen hadde fått tillitsvervene sine fra Fpu, og at det var opp til ungdomspartiet å eventuelt frata ham disse i forbindelse med det kommende landsmøtet til ungdomsorganisasjonen.

– Vi opplever at de skyver saken over til Fpu fremfor å ta tak saken i selv. De er fullstendig klar over at de som møter på Fpus landsmøte er 16-18-åringer som ikke vet så mye om slike saker. Det synes vi er urovekkende, sier økonomiansvarlig Ingeborg Bjørnevik.

REAGERER: Ingeborg Bjørnevik, økonomiansvarlig i Hordaland Fpu, reagerer på moderpartiets håndtering av en varslersak. Her er hun sammen med nestlederne Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen. Foto: PRIVAT

Skyver ikke ansvar

Helge André Njåstad (Frp) avviser på sin side kritikken.

– Fpu skal ikke behandle denne saken. Det de skal behandle er om vedkommende har rett til å ha tillitsverv. Denne saken er behandlet i vårt organisasjonsutvalg og har medført en advarsel.

– Er det ikke ansvarsfraskrivelse å be ungdommene håndtere dette?

– Nei, overhodet ikke. Vi har fattet en avgjørelse, gitt en advarsel, men fant ikke grunn til å straffe eller ekskludere vedkommende. Det handler ikke om å skyve ansvaret over på dem, sier Njåstad, som ikke har sansen for oppropet.

– De kjenner ikke til helheten. Dette er komplekse saker med masse informasjon.

– Burde de spart seg dette oppropet?

– Jeg mener dette er en debatt som må tas internt, svarer Njåstad.

Publisert: