Norske fanger til Nederland til sommeren

Norske og nederlandske myndigheter underskrev torsdag en avtale om å sende 242 norske fanger til et nederlandsk fengsel. Norske fengselsansatte kaller det en fallitterklæring.

Publisert Publisert
  • NTB

— Vi har altfor få soningsplasser i Norge i forhold til det behovet vi har. Over tid har kapasiteten ikke blitt utbygd. Med denne avtalen frigjør vi 242 fengselsplasser i Norge nærmest over natta, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til TV 2.

De første fangene sendes trolig sommeren 2015.

Nord i Nederland

Fengselet som er leid, heter Norgerhaven og ligger i byen Veenhuizen, nord i Nederland. Det skal drives som en underavdeling av Ullersmo fengsel og får en norsk direktør, men med nederlandske ansatte.

— Jeg håper at vi i løpet av neste sommer kan begynne å sende fanger til Nederland. Det er først og fremst personer med lange dommer, hvor det ikke er aktuelt med permisjoner ennå. Det kan også være utenlandske personer som soner og som har et utvisningsvedtak, sier justisministeren.

Han fremmet forslaget om å sende norske fanger til Nederland i fjor, og i slutten av november bekreftet Justisdepartementet at det pågikk forhandlinger om leie av fengsel.

De innsatte skal beholde tilsvarende rettigheter som de ville hatt ved soning i et norsk fengsel.

- Gigantisk fallitterklæring

De fengselsansatte er negative til at Norge leier fengselsplasser i utlandet.

— Det må koste et betydelig beløp å sende så mange fanger til Nederland. Vi kan ikke støtte at disse pengene brukes utenlands og ikke til norsk kriminalomsorg. Vi går selvfølgelig videre i denne saken og har ikke tenkt å gi oss, sier forbundssekretær Jan Arve Blom i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) til NTB sent torsdag kveld.

Ifølge Blom råtner norske fengselsbygg på rot.

— Det er et massivt vedlikeholdsetterslep som er anslått til mellom 3,3 milliarder og 4,4 milliarder kroner. Og fra 1. februar neste år stenger avdeling A i Oslo fengsel med 170 fanger på grunn av sopp. At regjeringen velger å bruke disse pengene utenlands, er en gigantisk fallitterklæring, mener han.

Forbundssekretæren merker seg at statsråden har lite fokus på innholdet i soningen.

— Det er vel og bra at han ønsker å fjerne soningskøen, men man må ikke glemme at alle som soner dom skal bli noens nabo når de løslates, bemerker Blom.

NFF er det største forbundet innenfor kriminalomsorgen med 2.500 yrkesaktive medlemmer.

Stortingsmelding i vente

Samtidig varsler justisminister Anundsen at regjeringen om svært kort tid vil legge fram en stortingsmelding om kriminalomsorgen.

— Meldingen vil inneholde et helhetlig perspektiv fram til 2040, med blant annet en oversikt over det fremtidige behovet for fengselsplasser. Det er nødvendig med et kjempeløft i Kriminalomsorgen, og denne meldingen legger grunnlaget for det, sier justisministeren.

Statsråden betegner leieavtalen som en god midlertidig løsning på dagens kapasitetsproblemer.

— Justis ble omtalt som budsjettvinner. Akkurat det er det vanskelig for oss å forstå når vi vet at vi skal kutte til sammen 50 millioner kroner i 2015. Det er mye midler i vår etat, påpeker forbundssekretær Jan Arve Blom. (©NTB)

Publisert