Dette betyr statsbudsjettet for småbarnsfamilier

Her er de viktigste punktene.

VIL KORTE NED VENTETIDEN: Regjeringen sier den vil sette av 400 millioner kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak. Slik vil den korte ned ventetiden på barnehageplass for barn født etter 1. september.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Flere barnehageplasser, maksprisen forblir på samme nivå og ekstra tiltak for sårbare barn. Disse punktene fra forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag er de viktigste for småbarnsfamilier.

For deg med barn i barnehage

Kortere ventetid på barnehageplass for barn født etter 1. september

Regjeringen setter av 400 millioner kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak. Kommunene kan da opprettet inntil 2600 nye barnehageplasser, og målet er å gi familier med barn født etter 1. september kortere ventetid på barnehageplass.

Maksprisen blir 2655 kr per måned

Maksprisen i barnehagen holdes på samme nivå som i 2015, og er fra 01.01.16 2655 kroner per måned (29.205 kr pr. år).

Økt kvalitet i barnehagene

Over 440 millioner kroner vil bli brukt på å fremme kvalitet i barnehagene neste år, det er 160 millioner kroner mer enn i fjor.

BARNEHAGE: Over 440 millioner kroner vil bli brukt på å fremme kvalitet i barnehagene neste år, det er 160 millioner kroner mer enn i fjor.

Fortsetter ordninger for familier med lav inntekt

Familier med lav inntekt får fortsatt rimeligere barnehageplass. Ordningen med gratis kjernetid for alle 4— og 5-åringer fra familier med lav inntekt blir også videreført. Fra 01.08.16 er inntektsgrensen foreslått satt til 417.000 kroner.

Ønsker flere minoritetsbarn og barn fra lavinntektsfamilier i barnehagen

Regjeringen vil bevilge ti millioner kroner til kommunalt informasjons- og rekrutteringsarbeid på barnehagefeltet. Målet er å få flere barn fra familier med lav inntekt og med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene.

Innstramming på barnetrygden

Regjeringen foreslår at barnetrygden skal bli stående uendret på 970 kroner i måneden. Det er da i praksis en innstramming, ettersom trygden da ikke følger den generelle prisstigningen ellers i samfunnet.

Det samme gjelder foreldrefradraget for utgifter til barnepass, som blir stående uendret på på inntil 25.000 kroner for ett barn og inntil 15.000 ekstra pr. barn ut over det første.

Vil du vite mer om statsbudsjettet? Sewww.statsbudsjettet.no

Stønader og støtte

Engangsstønaden økes noe

Regjeringen foreslår å prisjustere engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 44.190 kroner til 45.295 kroner per barn.

Forenkler regelverket rundt overgangsstønaden Stortinget har i år vedtatt flere endringer i folketrygdens regler om stønad til enslig mor eller far. Målet er å forenkle regelverket og understøtte målet om selvforsørgelse ved arbeid. For 2016 foreslås en bevilgning 2 580 millioner kroner til overgangsstønad.

SAMLIVSBRUDD: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til familievernet med fem millioner kroner for å kunne gi flere barn tilbud om barnesamtaler ved samlivsbrudd.

Flere barn skal få tilbud om samtaler ved samlivsbrudd

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til familievernet med fem millioner kroner for å kunne gi flere barn tilbud om barnesamtaler ved samlivsbrudd. Arbeidet med å gi flere barn tilbud om samtale i forbindelse med megling er i gang. Dette er en klar prioritering for familievernets arbeid i inneværende år, og foreslås ytterligere styrket ved økt bevilgning i 2016. Målet er å sikre at barnas perspektiv kommer frem og at interessene og behovene til barn blir ivaretatt.

Sårbare barn og foreldre/barn-relasjon

Bedre hjelp til sårbare barn Regjeringen vil sikre sårbare barn hjelp tidlig, og foreslår totalt 30 millioner kroner – slik at loven om pålegg av hjelpetiltak i hjemmet kan tre i kraft fra 1. april 2016. Denne nye loven vil gi utvidet mulighet til å pålegge foreldre hjelpetiltak fra barnevernet.

Flere førstegangsforeldre skal få hjelp med relasjonen til barna Programmet Nurse Family Partnership hjelper førstegangsforeldre til å få en god utvikling av foreldre/barn-relasjonen og styrker utviklingskårene for barna. Det skal legges vekt på å følge opp utsatte familier som trenger ekstra støtte over tid gjennom blant annet hjemmebesøk. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til programmet med syv millioner kroner.

Artikkelen er skrevet av Babyverden.

Vi har tidligere satt søkelys på familieøkonomi, forbruk og hva som kan være kimer til konflikt i forhold:

Forbrukerøkonom Elin Reitan har dette tydelige rådet til par:

Les også

Jeg fraråder folk å ha hele økonomien felles

Les også

- Forferdelig for ungene å få veske til 15.000 kr

Bør barna få «ja» til dyre merkeklær eller eksklusive veske?

Les også

Slik forebygger dere kriser i parforholdet

Tre eksperter gir råd:

Publisert: