Ved alle, det er vel eitt unntak, (...) kommunesammenslåingar me har hatt i nyare tid så er det faktisk Senterpartiet som har teke initiativ og gjennomført»

IMOT: Daværende Kristiansund-ordfører ville slå kommunen sammen med Frei. Ordfører Maritta Ohrstrand i Frei strittet imot. ARNFINN MAUREN, AFTENPOSTEN (arkiv)

Kommunal— og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) uttaler at Senterpartiet slett ikke er prinsipielt imot kommunesammenslåinger. I Her og nå på NRK P1 5. september, i debatt med NHO-sjef John G. Bernander, sa hun:

«Ved alle, det er vel eitt unntak, av dei kommunesammenslåingar me har hatt i nyare tid så er det faktisk Senterpartiet som har teke initiativ og gjennomført, så er det våre ordførarar som har gjort det.»

Navarsetes fusjonsliste

faktasjekk.no ville undersøke om Sp-ordførere har tatt initiativ til og gjennomført alle sammenslåingar i «nyere tid» (minus en). Vi sendte Navarsete spørsmål om hvilke sammenslåinger hun da tenkte på.

Svaret kom fra hennes statssekretær Dag-Henrik Sandbakken. I tabellen har vi tatt med året for sammenslåing (dato 1. januar i alle tilfeller) og ordførere på sammenslåingstidspunkt (rekkefølgen på ordførerne tilsvarer rekkefølgen på kommuner i kolonne 1):

KommunerÅrOrdfører 1Ordfører 2
Våle og Ramnes2002Thorvald Hillestad (Sp)Aasta Kari Holm (Sp)
Bodø og Skjerstad2005Odd-Tore Fygle (Ap)Sissel Jakobsen (SV)
Vindafjord og Ølen2006Reidar Håvås (Ap)Arne Bergsvåg (Sp)
Aure og Tustna2006Knut Baardseth (H)Ingunn Oldervik Golmen (Sp)
Kristiansund og Frei2008Per Kristian Øyen (Ap)Maritta B. Ohrstrand (Sp)
Inderøy og Mosvik2012Ole Tronstad (Sp)Carl Ivar von Køppen (Sp)

Liv Signe Navarsete avgrenser altså «nyere tid» til dette årtusenet. Siste kommunesammenslåing før Våle og Ramnes var i 1994, da Fredrikstad, Borge, Rolvsøy, Kråkerøy og Onsøy slo seg sammen.

Utelater en

Som listen viser, involverte alle kommunesammenslåingene på Navarsetes liste minst èn Sp-ordfører. Bortsett fra Bodø og Skjerstad som var styrt av Ap og SV.

Navarsete har regnet med en vedtatt, men ennå ikke gjennomført sammenslåing. Inderøy og Mosvik skal slå seg sammen fra nyttår. Begge kommunene har i dag ordførere fra Senterpartiet.

Men Navarsete utelater en annen fremtidig sammenslåing. Harstad og Bjarkøy slår seg sammen 1. januar 2013. I disse kommunene styrer Helge Eriksen (H) og Eddmar Osvoll (Bjarkøylista). Harstad har faktisk aldri hatt en Sp-ordfører, og Bjarkøy var styrt av en bygdeliste også i 2003-2007. Det er altså minst to unntak, ikke ett, fra Sps liste.

faktasjekk.no har gått gjennom Retrievers mediearkiv (krever passord) for å se om Sp-ordførerne på Navarsetes liste har tatt initiativ til sammenslåingene.

Initiativ i Ramnes

Våle og Ramnes i Vestfold heter i dag Re kommune. Initiativet til kommunesammenslåing ble tatt i 1998, da Kåre Solberg (KrF) var ordfører i Våle og Aasta Kari Holm (Sp) i Ramnes.

Kommunal Rapport skrev 13.02.1998: «Ordførerne Kåre Solberg (KrF) i Våle og Aasta Kari Holm (Sp) i Ramnes møtes gjerne for å drøfte løsninger til felles beste for de to kommunene, og de har nå sagt klart ja til gratis utredning om både kommunesammenslåing og utvidet samarbeid mellom kommunene. Totalt får de 300.000 kroner av kommunalministeren til dette arbeidet, som skal være ferdig innen 1. oktober.»

Kommunesammenslåing ble til slutt vedtatt i folkeavstemning.

Initiativ i Ølen

Daværende Ølen-ordfører Arne Bergsvåg (Sp) var ifølge avisreferater også pådriver for kommunesammenslåing. Ølen ble slått sammen med Vindafjord 1. januar 2006. Bergens Tidende skrev 09.02.2003 om et ordførermøte med Erna Solberg (NB: Ølen var del av Hordaland frem til 2002, da kommunen ble innlemmet i Rogaland):

«To ordførere fra Rogaland har fått en uvanlig avtale. De skal drøfte kommunesammenslåing, i bilen fra flyplassen til byen. Ølen og Vindafjord vil bli ett. Det har ikke Erna noe imot, tvert imot. Arne Bergsvåg (Sp) og Oddvar Haugland (KrF) får full støtte i sine fusjonsplaner. Nå gjelder det å bli enige om praktiske ting, og økonomisk støtte til prosessen.»

Bergsvåg ledet også felleskomiteen for kommunesammenslutning mellom Ølen og Vindafjord.

Initiativ i Tustna

Aure og Tustna på Nord-Møre ble slått sammen i 2006. Ingunn Oldervik Golmen (Sp) var ordfører i Tustna og var pådriver i prosessen. 21. april 2004 ble hun sitert på følgende i Kommunal Rapport:

— Jeg håper vi får ja fra Stortinget i april. Vi har allerede nedsatt en rekke komiteer som jobber med kommunesammenslåing.

Denne kommunesammenslåingen har i ettertid vakt mye misnøye i gamle Tustna kommune. Golmen, som i dag er ordfører i den sammenslåtte kommunen, er en av dem som har moderert sin entusiasme. En av grunnene er den nye Imarsundbrua som binder sammen Aure og Tustna. Den er blitt langt dyrere å passere enn man så for seg.

— Vi tar en stor belastning med bompenger på vei til kommunesenteret, og det var et utgangspunkt at vi skulle ha byggesaksbehandling og åpen dag ved landbrukskontoret også på Tustna. Det dukket opp en alvorlig regnefeil på nyåret i budsjettet som indikerer en underdekning på sju mill. kroner. Sviktende innbyggertall svekker også statens overføringer, sa Golmen til Adresseavisa 23. mars 2007. ## Initiativ i Mosvik

Inderøy og Mosvik i Nord-Trøndelag har som nevnt Sp-ordførere. 58 prosent av innbyggerne i Mosvik stemte ja til sammenslåing ved folkeavstemning i mai 2010. Dermed opphører Petter Northugs hjemkommune å eksistere ved nyttår. Den nye kommunen får navnet Inderøy.

– Jeg er lettet og glad. Det er dette vi har jobbet for. Men det blir også vemodig å legge ned kommunen, sa Mosvik-ordfører Carl Ivar von Køppen (Sp) til Kommunal Rapport 3. juni 2010. Initiativet til sammenslåing kom fra Mosvik. Selv om det etter hvert ble et stort flertall også i Inderøy kommunestyre for fusjon, var Inderøy-ordfører Ole Tronstad (Sp) i starten skeptisk.

«Tronstad sier at oppfatningen i Inderøy er at kommunen med nesten 6000 innbyggere er stor nok til å klare seg uten å bli slått sammen med andre», skrev Trønder-Avisa 13. september 2008. ## Motstand i Frei

Den siste kommunesammenslåingen på Navarsetes liste var mellom Kristiansund og Frei i 2008. Freis siste ordfører var Maritta B. Ohrstrand (Sp). Men ifølge avisreferater var hun alt annet enn en pådriver for fusjonen. Hun var tvert imot klar motstander av den.

Aftenposten skrev dette 23. mars 2004, etter at saken var avgjort med knapt flertall i folkeavstemning: «Ordfører Maritta Ohrstrand (Sp) var imidlertid skuffet. Hun har gjennom hele prosessen talt imot sammenslåing, og konstaterte i går at det skilte bare 78 stemmer mellom nei og ja-siden. - Jeg regner med at dette vil gi et ja-flertall i kommunestyret, men jeg kan ikke underslå at jeg hele tiden har ønsket at Frei skulle bestå som egen kommune.»

For ordens skyld har det aldri vært Sp-ordfører i Kristiansund. Det har det heller ikke vært i Frei før Ohrstrand, i hvert fall ikke siden 1987. Det har derfor heller aldri vært andre Sp-ordførere i disse kommunene som har vært pådrivere for kommunesammenslåing.


Rate: Feil

Påstand: Ved alle, det er vel eitt unntak, (...) kommunesammenslåingar me har hatt i nyare tid så er det faktisk Senterpartiet som har teke initiativ og gjennomført»

Kilde for påstand: Liv Signe Navarsete (Sp) i Her og Nå, NRK P1, 5. september 2011

Vår konklusjon: BTs gjennomgang av de kommunersammenslåinger som er gjennomført på 2000-tallet, viser at én ble initiert og gjennomført av SV og AP, mens en annen skjedde under aktiv motarbeidelse fra Sp. Hvis vi i tillegg tar med vedtatte kommunesammenslåinger som ennå ikke er gjennomført, slik Sp selv legger opp til, finner vi enda et unntak i sammenslåingen mellom høyrestyrte Harstad og Bjarkøy, som er styrt av en bygdeliste. Navarsete tar for hardt i. Påstanden er feil.

Vurdert av: Sjur Holsen, politisk redaktør