Vil ha avklaring i Giske-saken innen mandag

Allerede mandag møtes sentralstyret i Ap på nytt. Flere medlemmer ser for seg en avklaring rundt Trond Giskes fremtid som nestleder innen da.

Publisert Publisert

SKAL AVGJØRE: Det er Jonas Gahr Støre som avgjør fremtiden til Trond Giske. Flere sentralstyremedlemmer etterlyser snarlig avgjørelse i saken. Foto: Ole Berg-Rusten, Scanpix

  1. Leserne mener

Sentralstyret i Ap ble kalt inn til et ekstraordinært møte tirsdag denne uken for å diskutere ledelsens håndtering av varslene om seksuell trakassering som er kommet mot nestleder Trond Giske.

Det kom ikke noen konklusjon rundt nestlederens fremtid i møtet, men Ap-leder Jonas Gahr Støre sa på pressekonferansen i etterkant av møtet at det ikke ville ta lang tid.

– Vi skal så raskt det er mulig gjennomgå sakene, og gi Giske og varslerne mulighet til å komme med innsigelser, og deretter komme med vår konklusjon, sa Støre.

En rekke medlemmer i sentralstyret som BT har snakket med, antyder at den konklusjonen kan komme rett over helgen.

Les også

Avviser Støres påstand om full støtte

Nytt møte

Allerede mandag samles nemlig de 22 politikerne i sentralstyret på nytt i det som da er et ordinært møte.

Sentralstyremedlem Lise Christoffersen fra Buskerud etterlyste før tirsdagens møte en snarlig avklaring i denne saken. Nå blinker hun seg ut mandag.

– Mitt ønske var å få en avklaring i tirsdagens møte, men når det ikke går, er en avklaring til neste sentralstyret det nest beste.

Christoffersen understreker at hvis det ikke er mulig for ledelsen å la alle de involverte komme til orde innen den tid, så vil hun ikke sette mandag som en absolutt grense.

– Var ditt inntrykk etter tirsdagens møte at det er mulig?

– Ja, jeg håper det. Men det foreligger en sykemelding her som vi må ta til etterretning. Den kan vi ikke oppheve eller presse på.

Flere støtter

Sentralstyremedlem Harald Schjelderup stiller seg bak Christoffersens ønske om en avklaring innen mandagens møte.

– Men under den viktige forutsetningen at den formelle prosessen med tilsvar er kommet i mål, sier han.

Byrådslederen i Bergen understreker at denne saken ikke må dra i langdrag.

– Ikke minst av hensyn til varslerne og den det er varslet om.

HYRET: Advokat Stein Kimsås-Otterbech er hyret inn som juridisk rådgiver for partiledelsen i Giske-saken. Foto: THOMMESEN

Har hyret advokat

Samtidig som sentralstyremedlemmene ønsker seg en snarlig avklaring, har Ap-leder Støre lovet en grundig behandling av varslene, som blant annet inneholder en juridisk vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Den som skal utføre den juridiske vurderingen er advokat Stein Kimsås-Otterbech i firmaet Thommesen. På hjemmesiden presenteres han som ekspert på «arbeidsrett, herunder tvisteløsning, omorganiseringer og nedbemanninger, ansettelse og oppsigelse og pensjonsspørsmål».

– Jeg kan bekrefte at Thommesen bistår Arbeiderpartiet i forbindelse med denne saken. For øvrig har jeg ingen kommentar til prosessen, svarer advokaten da BT spør hvor langvarig prosessen vil være.

Les også

Stortingsvara med kraftig angrep mot «illojal» Tajik

– Ingen tidsfrist

Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud sier at det ikke er noen tidsfrist for prosessen.

– Det er ikke klart hvor lang tid dette vil ta. Vår partileder har sagt at vi skal ha en rask og forsvarlig prosess, og da blir det en balansegang mellom de to hensynene, sier Langerud.

Hun sier det er partileder Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som avgjør når prosessen er kommet langt nok til at det er på tide å konkludere.

Støre selv var også uklar på tidsaspektet i sin pressekonferanse tirsdag, men på spørsmål fra NRK om han snakket om uker eller måneder, bekreftet han at det var uker.

Uklart mandat

Advokat Kimsås-Otterbech er altså ekspert på arbeidsliv, men ønsker ikke å si noe om hva som er hans mandat i saken. Varslene mot Giske kan innebære brudd på ikke bare Aps interne regelverk, men også på arbeidsmiljøloven. Dessuten vil Giske ha rettigheter som ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Advokaten skal bistå oss med alle forhold der vi har behov for å få juridiske aspekter belyst. Altså alt som dreier seg om juss, sier Langerud.

– Hva er mandatet hans?

– Det finnes ikke noe skriftlig mandat. Det er partileder og partisekretær som må avgjøre hvordan de skal bruke denne kompetansen.

I Aps interne retningslinjer mot seksuell trakassering heter det:

«Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør motiveres til å anmelde saken.»

Publisert