Jussprofessor: Svikt hos Nav, påtalemyndigheten og domstolene

Påtalemyndigheten og domstolene burde ha oppdaget feilene Nav har gjort i sine vedtak, mener Jan Fridthjof Bernt, ekspert på forvaltningsrett.

Publisert Publisert

Professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener det er en skandale også for rettsvesenet at flere mennesker er dømt fordi Nav har brukt EØS-reglene om trygderettigheter feil. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

  • NTB

– At en rekke personer er straffedømt uten at det juridiske fotarbeidet er godt nok, er ikke mindre enn en skandale for det norske rettsvesen. Den viser hvor svak rettssikkerheten kan være for borgere i en sårbar situasjon, sier Bernt, som er professor ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv.

Nav innrømmet mandag feil i hvordan de har brukt reglene for å få sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge når man oppholder seg i et annet EØS-land. Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

Bernt påpeker at det er domstolens oppgave å oppdage når forvaltningsorganene gjør feil.

– Her har de åpenbart ikke tatt sin oppgave som garanti for enkeltmenneskers rettssikkerhet tilstrekkelig alvorlig. Det er oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare feilene ved hvordan Nav har forstått reglene, sier han.

Han mener også forsvarerne i svindelsakene har sviktet.

NTB har vært i kontakt med Domstolsadministrasjonen for å be om en kommentar til nyheten om Navs feil og opplysningene om at en rekke personer er uskyldig dømt. Kommunikasjonssjef Yngve Brox påpeker at den dømmende virksomheten foregår uavhengig av administrasjonen, men legger til:

– Vi beklager på det aller dypeste at noen kan være dømt for forhold som ikke er strid med norsk lov. Sånn skal det ikke være.

Publisert