Krekar dømmes for drapstrusler

Mullah Krekar er dømt til fem års fengsel for å ha fremsatt trusler. Han må også betale 100.000 kroner i oppreisning til en av personene han drapstruet. Krekar anket dommen på stedet.

DØMT: Mulla Krelar-
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Dette er Erna Solbergs kommentarer til dommen mot Krekar:

— Jeg tar dommen fra retten til etterretning. Jeg synes det er bra at retten har reagert på trusler rettet mot personer som gjennomfører sine plikter etter norsk lov. Det er viktig at ingen kan true seg til opphold i Norge. Etter min mening må en eventuell rettskraftig dom ikke bli en hvilepute i arbeidet med en avtale for å få Krekar ut av landet.

Ifølge Oslo tingrett skalMullah Krekar dømmes for å ha fremsatt drapstrusler under særdeles skjerpendeomstendigheter.

Krekar anket dommen på stedet. Krekar ønsket ikke å kommentere saken overfor pressen i etterkant av domsavsigelsen. Han vil kun snakke med TV-stasjonen Al-Jazeera.

Krekar har erkjentdrapstruslene han nå dømmes for. Etter rettens vurdering tilsier truslene motde tre kurderne en samlet fengselsstraff på 2,5 år.

For trusler mot Erna Solbergog norske myndigheter som har jobbet med utvisningsvedtaket mot mullah Krekar,mener retten at straffen må være fengsel i to år og seks måneder.

Samlet for alle forholdenedømmes mullah Krekar til fem års fengsel.Dette er på linje med aktors påstand, mens Krekars forsvarere ville at han skulle frikjennes.

Krekar må også betale en oppreisning på 100.000 kroner til et av ofrene, skriver Aftenposten.no.

- Trusselen lever sitt eget liv

Et særtrekk ved dedrapstruslene, er at de kan bli utført av en stor og uavgrensetkrets av personer. Og derfor lever trusselen til dels sitt eget liv.

Krekar påpeker også at hanikke kan tilbakekalle fatvaen, drapstrusselen.

Det er straffeskjerpende atKrekar stadig gir næring til truslene, ved at han gjentar drapstruslene på åpnenettsteder.

Retten mener at Krekar ogsåkommer til å bruke denne domfellelsen til å skape ny blest om drapstruslene hanhar fremsatt.

Har truet mange personer på livet

Mullah Krekar ankom rettssalen i åttende etasje i Oslo tingrett klokken 13.45, sammen med sine to forsvarere, advokatene Brynjar Meling og Arvid Sjødin.

Krekar var i tillegg til truslene mot Høyre-leder Erna Solberg tiltalt for drapstrusler mot tre personer, etter at de brente deler av koranen - og en av dem filmet koranbrenningen.

Mullah Krekar ga på et åpent nettsted uttrykk for at disse personene kunne drepes, og retten legger til grunn at at utsagnene hans utgjør reelle trusler etter norsk lov.

- Krekar erkjenner å ha sagt at vedkommende kunne drepes, men at dette ikke var trusler, heter det i dommen.

- Fremkaller alvorlig frykt

Krekar ble i 2001 den førsteleder i Ansar al-Islam, omtalt av USA som en terrororganisasjon.

Organisasjonen har kjempetmed stor kraft mot USA, blant annet i Afghanistan. De har filmet og publisert sværtmange halshugginger og andre voldelige handlinger.

Retten påpeker at mange vilknytte Krekar opp mot Ansar al-Islam, selv om han ikke er leder avorganisasjonen.

Etter rettens vurdering erdet ikke tvilsomt at Krekar med sin bakgrunn for mange utgjør en betydelig trussel.

Retten finner det også bevist atKrekar har en betydelig påvirkningskraft på i hvert fall noen hundre tilhengereeller sympatisører.

Etter rettens vurderingforsto Krekar at hans utsagn virket truende. Han omtalte eksplisitt frykten desom hadde brent koranen ville føle når de møtte andre muslimer.

Selvmordsbombere

Et annet punkt i tiltalenomhandler enuttalelse Krekar kom med om forherligelse av selvmordsbombere, i TV-programmet The Wanted.Etter rettens vurdering har Krekar sterke personlige grunner for å nære hat motUSAs invasjon i Irak.

Etter rettens vurdering erdet usikkert om Krekar har hatt en rolle i kamphandlinger i Irak, siden hanikke har kunnet reise tilbake dit siden 2003.

Det knytter seg på dennebakgrunn tvil om Krekars uttalelser i TV-programmet. Og han kan derfor ikkestraffes for dette.

Publisert: