Regjeringen får holde Storskog-redegjørelse bak lukkede dører

Stortinget motsetter seg ikke at regjeringens redegjørelse om Storskog-dialogen med Russland skal skje bak lukkede dører. 

Publisert Publisert

Over 5.500 asylsøkere kom over den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark høsten 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

  • NTB

Statsminister Erna Solberg (H) kalte det "utenrikspolitisk risikosport" å skulle orientere Stortinget åpent om dialogen med Russland om asylstrømmen som kom over Storskog-grensen i Finnmark høsten 2015. Nå har Stortinget valgt å følge statsministerens anbefaling og åpner for en lukket høring i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK).

I et brev til statsministeren datert 24. januar skriver stortingspresident Olemic Thommessen (H) at "etter en sondering med aktuelle parter antas det å være hensiktsmessig at regjeringen anmoder om et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomité". 

Krevde redegjørelse

–Det er vanskelig å gå i rette med regjeringen når den sier en åpen redegjørelse vil kunne være til skade for norske interesser, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til NTB.

Han var blant stortingspolitikerne som før jul krevde en redegjørelse fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), etter at Russland benektet at det hadde vært noen enighet om retur av rundt 1.300 asylsøkere med multivisum, slik Listhaug hadde hevdet flere ganger både muntlig og skriftlig. 

–At redegjørelsen holdes i Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, er ikke det samme som å snakke for Stortinget i plenum. Det er jo kun et fåtall representanter som møter i DUUFK, og det som sies der, er ikke ment for offentligheten, påpeker han.

Tre statsråder

 Det er ikke kjent når en eventuell lukket høringen skal skje. Det er opp til regjeringen selv å anmode om å få komme til Stortinget og redegjøre for en sak. Trolig vil både Listhaug, utenriksminister Børge Brende (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) stille. I et brev til Stortinget før jul i fjor, påpekte statsministeren at Storskog-problemstillingene berører det konstitusjonelle ansvaret til alle de tre statsrådene. 

Høsten 2015 kom det rundt 5.500 asylsøkere til Storskog i løpet av kort tid. Etter at det ble gjort lovendringer, etablert ny asylinstruks og forhandlet med russerne i fjor, opphørte trafikken nærmest på dagen.

Listhaug har siden februar i fjor hevdet at Norge hadde en enighet med Russland om å sende tilbake asylsøkere med multivisum i Russland, noe den russiske ambassaden benektet overfor TV 2 i desember.

Kort tid før hadde regjeringen gitt en ny instruks til Utlendingsdirektoratet om at de rundt 1.300 asylantene med multivisum, likevel ville få sine søknader realitetsbehandlet i Norge. Politiets utlendingsenhet (PU) hadde forut bedt om en slik instruksendring, fordi det i praksis hadde vist seg umulig å få returnert Storskog-asylantene til Russland.

De fleste i denne gruppen er syrere. Praksis fra norske utlendingsmyndigheter er å gi beskyttelse til alle syrere som søker.

(©NTB)

Publisert