LO trosset sin nye leder – vil boikotte Israel

Første dag på jobb som LO-leder endte i et sviende nederlag for Hans-Christian Gabrielsen. Trass i klare advarsler gikk LO-kongressen inn for å boikotte Israel.

TAPTE: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen må mot sin vilje jobbe for en internasjonal boikott av Israel. Her sammen med avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen. Audun Braastad, NTB scanpix

NTB

– Vår solidaritet med det palestinske folk er like sterk som grunnmuren i Folkets Hus, sa Gabrielsen før han advarte mot følgene av en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

– Dette vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse, sa den nyvalgte LO-lederen.

Han ble ikke hørt. Med 193 mot 117 sluttet LO-kongressen opp om dissensen fra mindretallet i redaksjonskomiteen.

– Nok er nok

Til nå har LO gått inn for boikott av varer fra israelske bosettinger og industrisonene på Vestbredden, men nå skjerpes altså tonen fra landets største arbeidstakerorganisasjon.

– Hva står vi igjen med av virkemidler, spurte EL- og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen, som gikk inn for en generell boikott. Han viste til at den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza har vart i 50 år og at en rekke andre tiltak har vært forsøkt, uten å føre til bedring for det palestinske folk.

– Nok er nok, sa Andersen.

Uttalelsen tar for øvrig til orde for at norske myndigheter anerkjenner Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967, noe kongressen enstemmig sluttet opp om.

Hegner om EØS

Om Gabrielsen gikk på en smell i spørsmålet om boikott av Israel, kan han med tilfredshet konstatere at kompromisslinjen vant frem i andre konfliktsaker under LO-kongressen.

LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.

Også i spørsmålet om Lofoten-olje landet LO på et kompromiss. Som ventet er dette vedtaket sydd over samme lest som Aps og innebærer blant annet at det ikke iverksettes konsekvensutredning nå av Nordland VII og Troms II.