Spesialenheten: – Eirik Jensen har ingen troverdighet

Det Eirik Jensen har gjort, er skremmende, mener Spesialenheten for politisaker. De er fortsatt overbevist om ekspolitimannens skyld.

Publisert Publisert

I RETTEN: Aktorene Jan Egil Presthus (bak) og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker startet tirsdag sine prosedyrer i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Da prosedyrene i maratonrettssaken mot ekspolitimannen startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag, spente påtalemyndigheten ved Spesialenheten opp et bredt lerret der de forsøkte å male et entydig bilde av at Eirik Jensen medvirket til Gjermund Cappelens storimport av hasj i en årrekke.

Jensen har hele tiden holdt fast ved at forholdet mellom ham og Gjermund Cappelen dreide seg om informantvirksomhet, også innunder et topphemmelig nasjonalt prosjekt, og at han ikke kjente til Cappelens hasjimport. Tirsdag stilte han i svart skjorte i retten.

– Ikke troverdig

FORSVARER: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden skal onsdag starte sin prosedyre i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Jensens forklaring er overhodet ikke troverdig, sa aktor Guro Glærum Kleppe da hun innledet sin prosedyre. Hun mener Jensen nekter for at han kjente til Cappelens hasjvirksomhet av én grunn:

– Jensen nekter fordi det er en nødvendig forutsetning for frifinnelse, sa Kleppe, som viser til Jensen forklaring om at han ikke har søkt opp Cappelen i politiets registre. Helt uforståelig, mener aktor.

– Om kontakten med Cappelen var tjenstlig relatert, ville det vært helt legitimt å sjekke, fremholdt Kleppe, som henvendt til juryen understreket at dens oppgave er å vurdere bevisbildet under ett.

– Forsvarene trenger ikke å bevise noe som helst, for dem er det nok å skape tvil, sa hun.

– Medvirker, ikke politimann

Spesialenheten mener at Jensen har opptrådt mer som medvirker enn som politimann.

I retten trakk Kleppe frem et møte mellom Cappelen og Jensen i desember 2013, der Cappelen fortalte at over 100 kilo hasj var blitt stjålet.

– Jensen går tilbake til politihuset, men informerer ingen om dette. Han fortsetter å kommunisere med Cappelen og gir til og med råd om hvordan man kan finne ut hvem som har stjålet hasjen. Det at han er opptatt av dette og ikke hvem som eier hasjen, viser at han medvirker, sa Kleppe.

– Skremmende

Også et mye omtalt møte på McDonalds og et bilde av Cappelen og Jensen på Ekeberg ble trukket frem. Jensens forsvarere har fremholdt at disse kan knyttes til trusler mot Cappelen.

– Det interessante er at Jensen er fullt ut informert om at Cappelen møter svenske kriminelle i Oslo, og at han ikke informerer om dette. Da er han ikke lenger politimann. Det er skremmende, sa Kleppe.

Også oppussingen av Århus gård, der Jensen ba Cappelen finne noen som kunne gjøre jobben, er et tegn på at Jensen allerede i 2005 var en etablert del av Cappelens nettverk, fremholdt Kleppe.

– Kritisk blikk

Hun avviser forsvarernes påstand om at tiltalen ene og alene er bygget på Cappelens forklaring.

– Det er ikke riktig. Forklaringene til Cappelen har vært gjenstand for kritisk gjennomgang. Det samme gjelder Jensens forklaring. Men i motsetning til Cappelen viste hans forklaring seg mange ganger ikke å stemme, sa Kleppe.

Blant Spesialenhetens viktigste beviser er den omfattende kommunikasjonen, ofte sms-er i kodespråk, mellom Jensen og Cappelen. Ifølge aktor Jan Egil Presthus viser sms-ene at Jensen har gjort sin del av jobben ved om å varsle om politiets ressurssituasjon

Historisk

I Oslo tingrett ble Eirik Jensen funnet skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,6 tonn hasj og dømt til 21 års fengsel.

Saken er historisk på flere måter: Den er den mest alvorlige tiltalen som noen gang er tatt ut mot en norsk politimann. Den er også den siste med en jury i Norge.

Påtalemyndighetens prosedyre varer trolig til lunsj onsdag. Da er det forsvarernes tur til å legge frem sin versjon.

Publisert