NHO klager sukkeravgiften inn for ESA

NHO mat og drikke klager den økte sukkeravgiften inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA og krever at den ikke blir innført fra nyttår.

Publisert:

NHO mat og drikke klager den kraftig økte sukkeravgiften inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

NTB

Klagen ble sendt onsdag og diskuteres på et møte mellom NHO og ESA i Brussel senere torsdag.

NHO ber tilsynsorganet komme med en såkalt midlertidig forføyning for å hindre at avgiften innføres før den er skikkelig vurdert av ESA. Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO mat og drikke begrunner klagen slik:

– Den uforutsigbarheten og risikoen norske mat- og drikkebedrifter står overfor som følge av Stortingets vedtak, er uholdbar og kan kun unngås ved at avgiftsøkningene ikke trer i kraft fra 1. januar.

Hvis det i ettertid viser seg at avgiftsøkningene ikke er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler, vil bedrifter og likeartede produkter som ikke har fått avgiftsøkning få en fordel som sannsynligvis vil bli definert som ulovlig statsstøtte, ifølge NHO.

Hvis dette skjer, er det risiko for at disse bedriftene på et senere tidspunkt kan bli møtt med krav om tilbakebetaling av den ulovlige statsstøtten.

– Det ligger en stor risiko på en rekke bedrifter som ikke har avgift, fordi myndighetene ikke har tatt seg tid til å gjøre den endelige vurderingen, sier Brubakk til NTB.

– Sjelden

Konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA bekrefter at organet har myndighet til på visse vilkår å ilegge en midlertidig forføyning.

– Jeg har registrert at NHO mat og drikke ber om det. Vi har ikke hatt tid til å vurdere den forespørselen ennå, sier han til NTB, og legger til:

– Det vil være en ganske sjelden foreteelse. Vi har aldri ilagt en slik midlertidig forføyning før.

Mathisen viser til at ESA når det gjaldt flypassasjeravgiften, også den et resultat av en budsjettforhandling, vurderte en midlertidig forføyning.

– Men myndighetene valgte selv å utsette innføringen av avgiften til etter at den var drøftet med ESA, sier han.

ESA må før jul bestemme seg for om sukkeravgiften skal stanses.

Statsstøtte

NHO fremholder at avgiften bare rammer noen bedrifter innenfor samme bransje og dermed forskjellsbehandler. I tillegg er nivået på økningen, 83 prosent, et problem, ifølge NHO.

– Det er en etablert statsstøtteordning. Men når den øker så mye og med mer enn 20 prosent, må dette notifiseres til ESA som en ny ordning, sier Brubakk, som fremholder at norske myndigheter ikke har notifisert ESA.

Tilsynsorganet vil nå ta kontakt med Næringsdepartementet og Finansdepartementet og be om deres kommentarer.

Sterke protester

Tross sterke protester fra bransjen banket Stortinget tirsdag gjennom avgiftsøkningen, som var en del av høstens borgerlige budsjettavtale.

Avgiften vil i 2018 gi statskassen omkring to milliarder kroner i inntekter, men bransjen mener den truer norske arbeidsplasser og vil føre til kraftig økt grensehandel.

Orkla er blant dem som mener Stortingets vedtak er i strid med EØS-avtalen. Selskapets juridiske eksperter har konkludert med at avgiften er konkurransevridende.

– Ikke statsstøtte

Men Finansdepartementet har vurdert det slik at sjokolade- og sukkervareavgiften ikke er statsstøtte og innenfor EØS-regelverket. Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) viser til at det ikke er snakk om å endre avgiftens virkeområde.

Han fremholder videre at avgiften har eksistert siden 1922 og primært skal skaffe inntekter til fellesskapet.

– Avgiften ble ikke endret ved inngåelse av EØS-avtalen, og ESA har ikke tatt opp saken siden avtalen ble inngått i 1994, fremholdt Næsje overfor NTB denne uken.

Publisert: